prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodRegionální učebniceLekceZdroje obživy v přírodě
zkumavka_fialová_27x62px

lekce do školní třídy

• voda • les • živočichové • rostliny • 1. stupeň ZŠ • prvouka • vlastivěda

Žáci se seznamují s tím, jaké zdroje potravy poskytuje příroda v jejich okolí. Ve skupinách zjišťují, které plané  jedlé rostliny znají, a navrhují vlastní recept.

V interaktivní prezentaci poznávají volně žijící živočichy a zdroje vody v krajině. Vyhledávají v mapě Říčan a okolí vhodné místo pro osídlení.  

Související lekce:

  1. Co víme o pravěku?
  2. Pravěk na vlastní kůži
  3. Zdroje obživy v přírodě − rostliny, živočichové a voda
    pdf stažení zde

Lekce jsou součástí komplexního programu pro 3.–5. třídu Lovci a sběrači.

Program zahrnuje 6 lekcí v délce 17 vyučovacích hodin. Podrobný popis všech lekcí a pomůcky k dalším lekcím najdete u programu.

Lekci si můžete stáhnout, podle potřeby upravit a s  žáky realizovat sami, nebo si můžete objednat výukový program s lektorkou muzea.

Další tipy

Bydlíme

Žáci seznamují s tématem soběstačnosti. Uvažují o tom, co by chtěli a mohli umět, aby byli více soběstační. Pojmenovávají vlastnosti a zamýšlejí se nad tím, v čem je každý z jejich spolužáků jiný.

Ukázat lekci »

Ze dvora a zahrady

Lekce probíhá v zahradě a na dvorku muzea. Děti si zkouší pečovat o slepice a králíky, hledají kvetoucí luční a jedlé rostliny v zahradě, připravují bylinkové máslo, seznamují se s cyklem živin (kompostování) a s využitím dešťové vody v zahradě.

Ukázat lekci »

Pravěk na vlastní kůži

Žáci si vyzkouší práci s pazourkovými nástroji, rozdělávání ohně, zpracování obilí, tkaní a výrobu keramiky. Ocitají se nejdříve v době lovců a sběračů, kde se seznamují s významem vynálezu ohně, poté se z nich stávají pravěcí zemědělci.

Ukázat lekci »

Na stopě

Na místech uvnitř obce nebo v blízkém okolí žáci ve skupinách mapují výskyt živočichů (motýli a housenky, vodní bezobratlí a ptáci). Do mapy zakreslují polohu stanovišť (květnaté louky, tůně, remízky, křoviny).

Ukázat lekci »

Co víme o pravěku?

Žáci si pomocí jednoduché časové osy představí základní etapy historie. V prezentaci se seznámí s tím, jak žili lidé v pravěku (zejména starší/mladší doba kamenná). V závěru srovnávají svůj život se životem v pravěku.

Ukázat lekci »

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.