prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodRegionální učebniceLekceZdroje obživy v přírodě
zkumavka_fialová_27x62px

lekce do školní třídy

• voda • les • živočichové • rostliny • 1. stupeň ZŠ • prvouka • vlastivěda

Žáci se seznamují s tím, jaké zdroje potravy poskytuje příroda v jejich okolí. Ve skupinách zjišťují, které plané  jedlé rostliny znají, a navrhují vlastní recept.

V interaktivní prezentaci poznávají volně žijící živočichy a zdroje vody v krajině. Vyhledávají v mapě Říčan a okolí vhodné místo pro osídlení.  

Související lekce:

  1. Co víme o pravěku?
  2. Pravěk na vlastní kůži
  3. Zdroje obživy v přírodě − rostliny, živočichové a voda
    pdf stažení zde

Lekce jsou součástí komplexního programu pro 3.–5. třídu Lovci a sběrači.

Program zahrnuje 6 lekcí v délce 17 vyučovacích hodin. Podrobný popis všech lekcí a pomůcky k dalším lekcím najdete u programu.

Lekci si můžete stáhnout, podle potřeby upravit a s  žáky realizovat sami, nebo si můžete objednat výukový program s lektorkou muzea.

Další tipy

Výprava do minulosti

Lekce probíhá v ulicích v centru Říčan, u Mlýnského rybníka. Děti se seznamují s životem dětí v Říčanech před 100 lety. Jak místo, kde právě stojí, vypadalo a jak si tu děti hrály.

Ukázat lekci »

Ze dvora a zahrady

Lekce probíhá v zahradě a na dvorku muzea. Děti si zkouší pečovat o slepice a králíky, hledají kvetoucí luční a jedlé rostliny v zahradě, připravují bylinkové máslo, seznamují se s cyklem živin (kompostování) a s využitím dešťové vody v zahradě.

Ukázat lekci »

Na stopě

Na místech uvnitř obce nebo v blízkém okolí žáci ve skupinách mapují výskyt živočichů (motýli a housenky, vodní bezobratlí a ptáci). Do mapy zakreslují polohu stanovišť (květnaté louky, tůně, remízky, křoviny).

Ukázat lekci »

Voda v zahradě

Žáci prozkoumávají školní zahradu a mapují výskyt vody. Ve skupinách realizují pokus se vsakováním vody na různých površích a navrhují, jak zlepšit hospodaření s vodou ve školní zahradě.

Ukázat lekci »

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.

Search