prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodPro školyTvořivá hra

Metodika tvořivých činností
v mateřské škole

Nikdy bych nevěřila,
co všechno děti samy vymyslí.

EN

Tvořivá hra

rozvíjí u dětí zručnost, samostatnost a zvídavost.

Aktuality

pirko--oedit_r4_c4

Přínosy pro děti, pedagogy a rodiče

Pedagog

  • dává dětem do rukou nástroje a učí, jak je bezpečně používat
  • věří dětem, že to zvládnou, a ví, že mohou pracovat samostatně

Dítě

  • může vymýšlet vlastní nápady a realizovat je
  • může si při tvoření hrát, experimentovat a objevovat

Rodič

  • žasne nad dětskou fantazií a má spolu s dětmi radost z tvoření
  • ví, co dítě baví, jaké má nápady a co ho zajímá

Zpátky ke kořenům

Více času a prostoru

Vznik metodiky Tvořivá hra je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.

EU-logoESaF-OPVVZ-p4g4qpgx0aknyiohlta76wsnt31fzxmf2zt9z17mgk-orez

Webové stránky tvořivé hry byly finančně podpořeny grantem Středočeského kraje.

stredocesky-kraj-logo4eb-p4g4n6klhbo6qn6kxpfovl6pivz4i0o52yn8znskms-orez
Search