prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodRegionální učebniceLekceHorniny a minerály
rostlinka-žlutá-h80px

zážitková lekce venku

• horniny • minerály • geopark • 1. stupeň ZŠ • prvouka

Program probíhá v  Geoparku Říčany. Žáci se seznamují s  příběhy vzniku vybraných hornin a kde na Říčansku se tyto horniny vyskytují. Zkoumají okolí říčanského hradu. Ve skupinách připraví pokusy demonstrující vznik hornin, pokusy si vzájemně prezentují. Seznamují se s  minerály, ze kterých jsou horniny složené, nahlédnou i do geologické laboratoře.

Lekce jsou součástí komplexního programu pro 3.–5. třídu Kameny ožívají.

Program zahrnuje 7 lekcí v délce 16 vyučovacích hodin. Podrobný popis všech lekcí a pomůcky k dalším lekcím najdete u programu.

Lekci si můžete stáhnout, podle potřeby upravit a s žáky realizovat sami, nebo si můžete objednat výukový program s lektorkou muzea.

Další tipy

Místa s pamětí

Žáci se seznamují s místy v obci, kde se v minulosti vyskytovaly různé druhy živočichů na přírodních stanovištích (tůně, potoky, louky) a zjišťují v mapě, zda jsou zachována nebo zastavěna.

Ukázat lekci »

Pravěk na vlastní kůži

Žáci si vyzkouší práci s pazourkovými nástroji, rozdělávání ohně, zpracování obilí, tkaní a výrobu keramiky. Ocitají se nejdříve v době lovců a sběračů, kde se seznamují s významem vynálezu ohně, poté se z nich stávají pravěcí zemědělci.

Ukázat lekci »

Dětství dříve a dnes

Poznáváme oblíbená místy dnešních dětí i pamětníků. Žáci porovnávají cesty ze školy a způsob trávení volného času u dětí dnes a v minulosti, pracují s mapou, obrázky a texty.

Ukázat lekci »

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.