prostor pro moderní vzdělávání

Představujeme vám tým Muzea Říčany

halas-medailonek

MGR. JAKUB HALAŠ

ředitel, přírodovědec
e:   jakub.halas@muzeum.ricany.cz
t: 604 240 060

V našem muzeu pracuje stabilní tým velmi kvalifikovaných, schopných a motivovaných lidí. 

Nechodíme do tuctové práce, jsme nadšený kolektiv, pro který je výzva podporovat učitele, strhávat děti k objevování nebo vymýšlet nová řešení popularizace a interpretace vědy. „Věřím, že má smysl v muzeu podporovat moderní vzdělávací trendy a šířit mezi pedagogy nové vzdělávací metody.“ Je místopředsedou Geologické komise Asociace muzeí a galerií ČR.

Medailonky-adela-200

MGA. ADÉLA VENEROVÁ

zástupkyně ředitele, projektová manažerka
e:   adela.venerova@muzeum.ricany.cz
t: 605 878 003

Cíle projektů, poslání muzea, spokojení návštěvníci, motivovaní zaměstnanci, dodržování pravidel, rezervy v rozpočtu. Řídí projekty Hands on Muzeum a Oborový mentoring v polytechnickém a přírodovědném vzdělávání.

„Management chápu jako každodenní udržování křehké rovnováhy.“ 

Je členkou finanční komise MAP Říčansko.

edita-bila

ING. EDITA JEŽKOVÁ

koordinátorka vzdělávacích aktivit

e:   edita.jezkova@muzeum.ricany.cz
t: 605 169 533

Řídí přípravu a realizaci výukových programů a řemeslných dílen pro žáky. Zaměřuje se na metody výuky venku a využívání školních zahrad. Je mentorkou pedagogů ZŠ. Koordinuje projekt Objevy v zahradě pro ZŠ.

„Kontaktujte mě, pokud máte zájem o výukový program nebo návštěvu výstavy se školou, seminář pro pedagogy, letní kurzy a příměstské tábory.“ 

Je členkou výkonného výboru Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina.

mackova

ING. ALŽBĚTA MACKOVÁ

finanční manažerka,
lektorka přírodovědných a řemeslných programů

e:   alzbeta.mackova@muzeum.ricany.cz

Vede výukové programy polytechnické i přírodovědné. Mentorsky doprovází pedagogy mateřských škol v projektu Oborový mentoring v jejich cestě za tvořivou hrou. Koordinuje projekt Objevy v zahradě pro MŠ.

Ráda pěstuju zeleninu a ovoce, chodím do přírody a s dětmi peču.“ 

Dohlíží na správné čerpání financí ve velkých evropských projektech. Pomáhá i u dalších dotací s jejich správným vyúčtováním. 

Medailonky3

MGR. MARIE TVRDOŇOVÁ​

koordinátor akcí, PR
e:   marie.tvrdonova@muzeum.ricany.cz
t: 722 074 782

Má na starosti koordinaci akcí pro veřejnost a PR muzea. Připravuje a lektoruje programy k výstavám. 

Často se můžeme potkat na Dvorku, kde se starám o zvířata“

Organizuje akce pro veřejnost a lektoruje výukové programy pro školy. Zajímá ji tematika udržitelné spotřeby a welfare domácích zvířat.

Medailonky11

MGR. JAN BOUKAL

Má na starosti depozitář muzea, kde zpracovává a eviduje staré i nově získané sbírkové předměty a muzejní knihy. 

Odborně se zabývám pozdně středověkou šlechtou, především tzv. válečnickou aristokracií.“ 

Je doktorandem Ústavu českých dějin FF UK, členem Společnosti přátel starožitností a Klubu Augusta Sedláčka.

sidon

MGR. CAROLINA SIDON

autorka a mentorka metody Tvořivá hra pro MŠ

e:   carolina.sidon@muzeum.ricany.cz

V muzeu pracuje jako metodička, lektorka a výtvarnice. Velice ráda tvoří nové věci, mění zaběhané návyky a snaží se sobě i jiným najít nový a jiný pohled na věc. 

Věnuji se řemeslným a výtvarným činnostem a myslím si, že je moc fajn se umět zasmát, i když se vám zrovna něco nepovede.“

Působí také jako učitelka výtvarné výchovy v Lauderových školách.

cihakova

MGR. KATEŘINA ČIHÁKOVÁ

přírodovědkyně, metodička a lektorka

e:   katerina.cihakova@muzeum.ricany.cz
t:  607 082 356

V muzeu pracuje jako metodička a mentorka pedagogů ZŠ. Klade důraz na místně ukotvené učení a učení v souvislostech. 

Ráda učím o přírodě venku, kde můžu s dětmi pozorovat všechno naživo a pátrat po souvislostech.“ 

Je členkou pracovní skupiny pro revizi Rámcového vzdělávacího programu v oboru Přírodopis, která pracuje při Národním pedagogickém institutu ČR.

Medailonky10

MGR. PETRA SKŘIVÁNKOVÁ

autorka a mentorka metody Tvořivá hra pro MŠ

e:   petra.skrivankova@muzeum.ricany.cz

Vytváří a realizuje řemeslné programy pro všechny věkové kategorie – od tříletých dětí až po dospělé. Mentoruje pedagogy mateřských škol v projektu Oborový mentoring a pracuje na vývoji metody tvořivé hry.

„Baví mě tvořit a ještě víc mě baví sledovat, jak se tvořivost díky našim programům probouzí v dětech i dospělých.“ 

Podílí se také na přípravě některých výstav a doprovodných programů k nim. Vede řemeslné tábory a workshopy pro dospělé.

Medailonky2

MGR. JANA KREIDLOVÁ

lektorka přírodovědných a řemeslných programů

e:   jana.kreidlova@muzeum.ricany.cz
t: 702 217 481

Připravuje a vede výukové programy i projektové dny pro školy. Vede přírodovědný kroužek pro mladší školáky a v létě přírodovědné tábory. 

Ráda s dětmi prozkoumávám přírodu v okolí Říčan.“ 

Na Říčanské hájovně seznamuje děti s životem na souši i pod vodou. Ví, jak správně zatopit ve venkovní peci, aby si děti odnesly svůj voňavý bochník chleba.

dockalova

MGR. JANA DOČKALOVÁ

lektorka přírodovědných a řemeslných programů

e:   jana.dockalova@muzeum.ricany.cz

Potkat ji můžete v muzeu na výstavě, na Říčanské hájovně, v geoparku, u vody nebo v lese v okolí Říčan, jak se brodí po kolena ve vodě nebo se šťourá klacíkem v zemi. 

Nic se nevyrovná nadšení dětí z objevování nebo vlastnoručních výrobků. Těší mě, že mohu být u toho.

Ráda za vámi přijede i do školy nebo školky s řemeslnou dílnou.

kubcova

MGR. LENKA KUBCOVÁ, Ph.D.

přírodovědkyně, lektorka přírodovědných programů

e:   lenka.kubcova@muzeum.ricany.cz

Je mentorkou pedagogů ZŠ.
Ráda učím děti i pedagogy v přírodě formou badatelsky orientovaného vyučování.“

Na Přírodovědecké fakultě UK působí jako externí pedagog a spolupodílí se na přednáškách z Arachnologie a Speciální zoologie bezobratlých. Současně vyučuje biologii na osmiletém gymnáziu v Praze. Je členkou České společnosti arachnologické.

Medailonky6

MGR. JANA VÉGHOVÁ

lektorka řemeslných programů a výtvarnice výstav

e:   jana.veghova@muzeum.ricany.cz

Předává dětem a dospělým dovednosti z tradičních řemesel i nové moderní postupy. 

Zaměřuji se na práci s přírodním materiálem.“ 

Jako člověk devatera řemesel je nepostradatelná při tvorbě výstav.

Medailonky17

MGR. ANDREA HANOUSKOVÁ

lektorka přírodovědných a řemeslných programů

e:   andrea.hanouskova@muzeum.ricany.cz

Jako nová členka týmu s radostí přijímám vše, co k práci v našem muzeu patří – rozmanitost, inspirativní kolegy a častý pobyt v přírodě.“

Kromě lektorování v muzeu učí také výcvik psů. 

skalosova

MGR. RENATA SKALOŠOVÁ

lektorka, dokumentátorka

e:   renata.skalosova@muzeum.ricany.cz

Věnuje se orální historii regionu a zpracovávání sbírek. Podílí se na vytváření nových výukových programů s důrazem na místně ukotvené učení. Lektoruje programy k výstavám. 

Zúročuji tak rozhlasovou a pedagogickou praxi i poznatky z terénu– z rodinného života v Říčanech a ze zkušeností místní kronikářky.“

Spolupracuje také na mapování vzpomínek pamětníků ve vzdělávacím projektu Příběhy našich sousedů. 

kalousova

ŠTÉPÁNKA KALOUSOVÁ

administrativní pracovnice

e:   stepanka.kalousova@muzeum.ricany.cz

Stará se o nezbytnou muzejní administrativu a organizačně zajišťuje semináře pro pedagogy. 

Každé jaro se těším na mláďata na Dvorku.“ 

Potkáte ji i na akcích pro veřejnost nebo za velkým hrncem svařáku na vernisážích našich výstav.

Medailonky

MGR. EVA SOSNOVCOVÁ

Když uvidíte po Říčanech a okolí plakát muzea nebo program akcí, už víte, kdo ho dělal.

Pokud jste pedagog, pravděpodobně jste drželi v ruce naši příručku, sborník nebo metodiku, to je také má práce. 

Můžete mě potkat skrytou za foťákem při našich akcích“.

Medailonky15

RNDr. JANA ŠVANDOVÁ, Ph.D.

geoložka a lektorka geologických programů

e:   jana.svandova@muzeum.ricany.cz

Jejím hlavním a zároveň nejoblíbenějším pracovištěm je Geopark. Tady žákům a veřejnosti s nadšením odhaluje taje hornin, minerálů i vyhynulých živočichů. 

Možnost podělit se o zajímavosti z geologie, to je moje srdeční záležitost.“ 

Jako členka České astronomické společnosti se ráda zabývá také astronomií a kosmonautikou.

medailonky-andrle

MGR. JAN ANDRLE

dokumentátor a kulturní historik

e:   jan.andrle@muzeum.ricany.cz

Věnuje se dokumentaci (zpracovávání a systematizaci) muzejních sbírek kulturněhistorické povahy. 

Zaměřuji se především na oblast písemné, symbolické a duchovní kultury.“ 

Klade důraz na hledání optimálních forem zpřístupňování bohatství muzejních sbírek veřejnosti.

Mgr. Eliška Hlízová

mateřská dovolenáMgr. Klára Pilíková

mateřská dovolená