prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodRegionální učebniceVýukové materiály
zkumavka_fialová_27x62px

Prezentace, pracovní listy, animace a další tipy na pomůcky.

Filtr:

Pazourkové nástroje

Představte žákům život člověka v pravěku v době kamenné zážitkem.
Nechte žáky řezat, vrtat nebo krájet replikami pazourkových nástrojů. Vhodné materiály k práci jsou například kůže nebo dřevo.

Více >

Ornamenty – animace

Ornament můžeme rozpoznat v přírodě i v lidské kultuře. Existuje v prvních projevech pravěkého člověka i ve strukturách anorganických látek. Je ornament základním stavebním prvkem naší civilizace?

Více >

Katalog středověkých archeologických nálezů

Vybrali jsme několik nálezů ze sbírek Muzea Říčany. Žáci při jejich zkoumání zjišťují nejen jak tyto předměty vypadají, ale ke každému heslu je stručný popis, jak se předmět používal a jaký byl jeho význam v životě středověkého člověka.

Více >

Říčanský hrad – vystřihovací model

Model říčanského hradu je vytvořen tak, aby ho dokázali složit i žáci bez zkušeností se skládáním papírových modelů. S drobnějšími detaily (hradby, ochoz) může pomoct učitelka, nebo si můžete objednat na skládání modelu program s lektorkou muzea.

Více >

Album fotografií Mlýnského rybníka

Vybrali jsme historické fotografie a pohledy z archivu muzea, které dokumentují, jak rybník a jeho okolí vypadalo začátkem až v  polovině 20. století. Fotografie zobrazují také osoby, které tu v  té době žily – mlynářku, povozníka a koláře.

Více >

Album fotografií zemědělských prací

Vybrali jsme historické fotografie a pohledy z archivu muzea, které dokumentují, jak probíhaly zemědělské práce začátkem až v polovině 20. století. Většina fotografií pochází z okolí Olivovy dětské léčebny.

Více >

Miniatlas rostlin

Atlas rostlin je sestavený z  léčivých bylin a planých jedlých rostlin, které běžně vyskytují v  zahradě nebo přírodě v  okolí Říčan. Obsahuje také rostliny, jejichž listy se živí housenky motýlů. Děti tak pracují jen s omezeným počtem obrázků, podle zaměření výuky můžete vybrat jen některé.

Více >

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.