prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodRegionální učebniceVýukové materiály
zkumavka_fialová_27x62px

Prezentace, pracovní listy, animace a další tipy na pomůcky.

Filtr:

Album fotografií Mlýnského rybníka

Vybrali jsme historické fotografie a pohledy z archivu muzea, které dokumentují, jak rybník a jeho okolí vypadalo začátkem až v  polovině 20. století. Fotografie zobrazují také osoby, které tu v  té době žily – mlynářku, povozníka a koláře.

Více >

Album fotografií zemědělských prací

Vybrali jsme historické fotografie a pohledy z archivu muzea, které dokumentují, jak probíhaly zemědělské práce začátkem až v polovině 20. století. Většina fotografií pochází z okolí Olivovy dětské léčebny.

Více >

Hravá geologie – prezentace

Interaktivní prezentace (formát .ppt) představuje horniny a minerály, procesy, jak se mění horniny i krajina. Ukazuje, jak učíme o horninách zážitkově v geologické laboratoři Geoparku Říčany.

Více >

Katalog středověkých archeologických nálezů

Vybrali jsme několik nálezů ze sbírek Muzea Říčany. Žáci při jejich zkoumání zjišťují nejen jak tyto předměty vypadají, ale ke každému heslu je stručný popis, jak se předmět používal a jaký byl jeho význam v životě středověkého člověka.

Více >

Lom u Rokytky – rolová hra

Vyhledejte s žáky lom u Rokytky v mapě geologických lokalit v Říčanech a nejbližším okolí. Vypravte se do lomu prozkoumat ho. Poté, co žáci zjistí, jak lom vypadá a čím je zajímavý, zahrajte si s nimi rolovou hru.

Více >

Minerály pod mikroskopem

Texty s  fotografiemi představují vybrané minerály, jejich vlastnosti – křemen, slídu, živec a kalcit. Porovnávají, jak vypadají pod obyčejným a polarizačním mikroskopem, který je součástí vybavení geologické laboratoře v  Geoparku Říčany.

Více >

Miniatlas rostlin

Atlas rostlin je sestavený z  léčivých bylin a planých jedlých rostlin, které běžně vyskytují v  zahradě nebo přírodě v  okolí Říčan. Obsahuje také rostliny, jejichž listy se živí housenky motýlů. Děti tak pracují jen s omezeným počtem obrázků, podle zaměření výuky můžete vybrat jen některé.

Více >

Ornamenty – animace

Ornament můžeme rozpoznat v přírodě i v lidské kultuře. Existuje v prvních projevech pravěkého člověka i ve strukturách anorganických látek. Je ornament základním stavebním prvkem naší civilizace?

Více >

Pazourkové nástroje

Představte žákům život člověka v pravěku v době kamenné zážitkem.
Nechte žáky řezat, vrtat nebo krájet replikami pazourkových nástrojů. Vhodné materiály k práci jsou například kůže nebo dřevo.

Více >

Prezentace Živly

Prezentace (ppt) představuje čtyři živly. Jak ovlivňují naše životy, kde pomáhají a ničí. Součástí prezentace jsou také ukázky vlivu člověka na krajinu a připomenutí povodní v Říčanech v roce 2013 a vichřice v Mukařově v roce 2020.

Více >

Příběh hornin – prezentace

Interaktivní prezentace (formát .ppt) představuje zástupce hornin a minerálů, způsoby vzniku hornin, ukázky typických hornin z Říčan a jejich využití (například při stavbě hradu).

Více >

Říčanský hrad – vystřihovací model

Model říčanského hradu je vytvořen tak, aby ho dokázali složit i žáci bez zkušeností se skládáním papírových modelů. S drobnějšími detaily (hradby, ochoz) může pomoct učitelka, nebo si můžete objednat na skládání modelu program s lektorkou muzea.

Více >

Zdroje obživy v přírodě – prezentace

Interaktivní prezentace (formát .ppt) představuje vybrané jedlé rostliny a divoká zvířata, které se vyskytují v přírodě na Říčansku. Poslední část se věnuje zdrojům vody v Říčanech a okolí.

Více >

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.