prostor pro moderní vzdělávání

Projekty

ÚvodProjekty
Díky realizaci projektů, na něž získáváme finance z grantů a dotací, můžeme lépe uspokojovat potřeby našich návštěvníků a tím naplňovat naše základní poslání.

Většinu takto získaných financí vynakládáme na mzdové prostředky a podporu školám a školkám na Říčansku, zejména ve formě  výukových pomůcek a odměn aktivním pedagogům. Můžeme se tak věnovat nejen správě sbírek a výstavní činnosti, ale také zkvalitňování výukových programů, metodické podpoře pedagogů nebo přípravě a realizaci většího množství akcí pro rodiny s dětmi i širokou veřejnost.

Zároveň, díky projektům, můžeme řadu vzdělávacích aktivit nabízet buď zdarma (konzultace a workshopy pro pedagogy, exkurze, apod.) nebo za dotované ceny, které zdaleka nepokrývají náklady na jejich přípravu a realizaci a jsou tak dostupné všem.

Na čem aktuálně pracujeme

Oborový mentoring v přírodovědném a polytechnickém vzdělávání

11/2016 – 10/2020

Manažer projektu:  MgA. Adéla Venerová,  adela.venerova@muzeum.ricany.cz

Učitelky a učitelé MŠ a ZŠ využívají dvouletou individuální podporu mentorek muzea při zavádění nových metod do své výuky.

Od roku 2016 se díky finanční podpoře Evropské unie prostřednictvím OP VVV individuálně věnujeme osobnostnímu a profesnímu rozvoji 40 učitelů MŠ a 40 učitelů ZŠ.

Zabýváme se společně oborovou didaktikou v polytechnické výchově na MŠ a v přírodních vědách na ZŠ. Formou střídavé výuky učitele podporujeme v zavádění nových metod a postupů.  Na společných setkáních se prakticky učíme, jak nově nabyté dovednosti „posílat dál“ svým kolegyním a kolegům. Po roce tréninku s našimi konzultanty dostává učitel ve škol(ce) na starosti svého kolegu, se kterým sdílí své zkušenosti a pomáhá mu nové metody zavádět do praxe v jeho třídě. Učitelé se tak stávají interními mentory na své škole V této oblasti mentorské práce spolupracujeme se  Společností pro kvalitu školy. 

Tvořivá hra v MŠ

Díky projektu vznikla a byla ověřena nová metoda polytechnické výchovy v MŠ. Připravujeme publikaci, kde metodu podrobně představíme.  

Badatelsky orientované vyučování v ZŠ

Jde o  pedagogický přístup, při kterém děti aktivně získávají informace a pracují podobně jako vědci – od otázek a domněnek přes pozorování a pokusy k závěrům a souvislostem. 
Procházíme s učiteli jednotlivé badatelské kroky podle ověřené metodiky Průvodce učitele badatelsky orientovaným vyučováním (www.badatele.cz). 

Hands On Muzeum

11/2018 – 10/2021

Manažer projektu: MgA. Adéla Venerová,  adela.venerova@muzeum.ricany.cz

Návštěva výstavy nebo výukového programu v muzeu je často pro učitele i děti příjemným výletem. A co když lze návštěvu využít mnohem lépe? A jak se vlastně nejlépe naučíte něco nového? Pokud odpovíte na většinu následujících otázek ANO, jste v  Muzeu Říčany správně.

UČÍ SE VÁM (vašim dětem) LÉPE, KDYŽ

  • vás to opravdu zajímá?
  • můžete být při učení aktivní?
  • si sami vyzkoušíte, zažijete na vlastní kůži to, co se učíte?
  • se neučíte jen jedním stylem učení? (např. poslouchám)
  • navazujete na vlastní zkušenosti?
  • využíváte různé druhy pomůcek?
  • se téma učení vztahuje k místu a lidem, kde žijete?
  • součástí učení je humor a zábava?
  • během učení zažijete úspěch?

V  listopadu 2018 jsme začali úzce spolupracovat s  vybranými učiteli říčanských základních škol. Společně do roku 2021 vytvoříme   14 ucelených vzdělávacích programů, které budou využívat zázemí Muzea Říčany  (prostory, pomůcky, metodické zkušenosti)   tak, že se čas strávený mimo školní lavice stane běžnou součástí naplánované výuky.  

S učiteli konzultujeme, podle jakých učebnic učí, k jakým tématům nemají potřebné pomůcky, kolik času mohou pro dané téma využít, jak propojit přírodovědu či historii s matematikou, českým jazykem či výtvarnou výchovou. Poté vytvoříme potřebné pomůcky a navržené programy ověříme s učiteli v praxi během jejich výuky.

 
Kompletní metodiky a pomůcky z programů vzniklých v  projektu postupně zveřejníme na webu Regionální učebnice Říčansko.

V dubnu 2020 jsme spustily projekt, který má podpořit výuku matematicky a češtiny v zahradách ZŠ a  aplikování metody Tvořivá hra v zahradách MŠ. 

Pro 10 škol a 10 školek nabízíme workshopy zdarma.

V září také spustíme soutěž participačních žákovských projektů pro ZŠ. 

Zaujala vás nabídka? 

Kontaktujte nás:   edita.jezkova@muzeum.ricany.cz

Od září 2020  realizujeme   environmentální programy s podporou MŽP  a SFŽP. Díky této podpoře   můžeme i ve školním roce 2020/2021  zachovat   cenu,   která se již několik let nenavyšovala.

Celkem bude podpořena realizace   5000   účastníkohodin.   Programy jsou  určené pro MŠ a ZŠ.