prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodRegionální učebniceProgramy Hands on

Přínosy pro žáka:

  • Učit se venku je zábava.
  • Tvoříme, diskutujeme a bádáme společně.
  • Poznávám místo, kde žiju. 
  • Co zažiju, to si lépe zapamatuju.

Přínosy pro učitele:

  • Programy byly tvořené s učiteli pro učitele.
  • Stáhnu si zdarma celý program, prezentaci nebo pracovní listy.
  • Naplňuju cíle RVP a rozvíjím kompetence žáka pro reálný život.

Programy ke stažení včetně příloh:

Pod našimi okny – program pro 1. – 2. třídu

Lidé v  minulosti žili soběstačně, obklopeni zvířaty a přírodou. V  dnešní době mohou některé tradiční postupy a chování obohatit náš život.

Lovci a sběrači – program pro 3. – 5. třídu

Pravěký člověk byl závislý na přírodních zdrojích ve svém okolí. Jídlo si musel sám najít, ulovit nebo vypěstovat, vše, co potřeboval k životu, si sám vyráběl. Zvládl bys to dnes i ty?

Od hradu dále – program pro 3. ­– 5. třídu

Poznávání způsobu života v minulosti nám umožňuje podívat se na kvalitu života v  současnosti.  Jak se změnilo město, struktura společnosti i hospodaření člověka v  přírodě?  

Kameny ožívají – program pro 3. – 5. třídu

V horninách kolem nás nacházíme záznamy toho, co se v minulosti odehrálo v oblasti živé i neživé přírody. Jaké stopy po naší existenci najdou budoucí generace?

Tvoř a poznávej – 1. stupeň ZŠ (program přizpůsobený pro žáky se SVP)

Program představuje zážitkovou formou tradiční řemesla. Žáci objevují, která řemesla umožňují lidem v dnešní době větší soběstačnost.

Středověk v Říčanech – program pro 6. ­– 7. třídu

Poznávání způsobu života v minulosti nám umožňuje podívat se na kvalitu života v současnosti. Ve středověku byly centrem života Říčan hrad a kostel. Z hradu se dochovala jen zřícenina; kostel slouží dodnes, ale má jiný význam. Jaké instituce dnes plní role, které ve středověku příslušely hradu a kostelu? 

 

Ornamenty – program pro 6. – 7. třídu

Ornament můžeme rozpoznat v  přírodě i v  lidské kultuře. Existuje v  prvních projevech pravěkého člověka i ve strukturách anorganických látek. Je ornament základním stavebním prvkem naší civilizace? 

Hravá geologie – program pro 8. ­– 9. třídu

Horniny a minerály jsou součástí přírody, vznikají a zanikají. Lidé je využívají a někdy mění vzhled krajiny.   

Přírodní katastrofy – program pro 8. ­– 9. třídu

Přírodní katastrofa nás může potkat kdykoliv, je dobré vědět, jak se v takovém případě zachovat, případně jak rozpoznat blížící se nebezpečí. Některým katastrofám, zaviněným člověkem, lze předcházet.

.   

Připravujeme:

Tvoř a hraj si! – MŠ

Živly – program pro 3. – 5. třídu

Cestou ze školy – program pro 3. – 5. třídu

Proměny krajiny – program pro 8. ­– 9. třídu

Struktury a prostorová tvorba – program pro 8. ­– 9. třídu

Vznik a pilotní ověření programů je finančně podpořeno z prostředků Evropské unie.

Programy s doprovodnými materiály, jejichž autorem je Muzeum Říčany, jsou vytvořeny v licenci  Creative Commons.
Uveďte původ. Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní .