prostor pro moderní vzdělávání

rostlina_hnědá

program pro 3. – 5. ročník

cyklus lekcí v délce 16 VH

Program přestavuje zážitkovou formou život pravěkých lovců a sběračů a prvních zemědělců. Žáci pracují s pazourkovými nástroji, staví přístřešek, rozdělávají oheň, drtí obilí a tkají. Během výpravy do terénu zkoumají výskyt jedlých rostlin, hledají pobytové stopy živočichů a zkoumají výskyt vodních bezobratlých. Na závěr děti připravují výstavu o životě v pravěku, prezentují získané znalosti a dovednosti.

Žáci v programu pracují s reálnými předměty, učí se pracovat s mapou, spolupracují ve skupinách. Program klade důraz na principy místně ukotveného učení – prozkoumávání terénu v okolí školy, práce s mapkou regionu. 

Program se skládá z lekcí:

Vybrané lekce (aktivní odkazy) najdete jednotlivě ke stažení v sekci lekce, popis všech lekcí a materiály (pracovní listy, texty, prezentace…) najdete na této stránce níže.

Průvodce programem Lovci a sběrači
– fotografie, obrázky a ukázky z pracovních listů představují, co děti v programu zažijí.

Program ke stažení včetně příloh:

Vzdělávací program Lovci a sběrači ­– metodika – kompletní verze včetně zprávy z ověření

Lovci a sběrači – stručná metodika – stručná verze vhodná pro tisk po jednotlivých lekcích

4. 1. Průvodce programem Lovci a sběrači 

4. 2. Časová osa – obrázky a texty

 • Tematický blok č. 1 (Život v pravěku)
 • Téma č. 1 (Co víme o pravěku?)

4. 3. Prezentace Pravěk

 • Tematický blok č. 1 (Život v pravěku)
 • Téma č. 1 (Co víme o pravěku?)

4. 4. Domácí úkol Mapa archeologických nálezů – zadání

 • Tematický blok č. 1 (Život v pravěku)
 • Téma č. 1 (Co víme o pravěku?)

4. 5. Hodnocení programu žáky
Všechna témata na konci, je členěno dle témat

4. 6. Obrázky do portfolia

 • Tematický blok č. 1 (Život v pravěku)
 • Téma č. 1 (Co víme o pravěku?)

4. 7. Úkoly starší doba kamenná

 • Tematický blok č. 1 (Život v pravěku)
 • Téma č. 2 (Pravěk na vlastní kůži)

4. 8. Úkoly mladší doba kamenná

 • Tematický blok č. 1 (Život v pravěku)
 • Téma č. 2 (Pravěk na vlastní kůži)

4. 9. Mapa pravěkých archeologických nálezů ze sbírek Muzea Říčany (doc) a elektronická verze (WEB)

 • Tematický blok č. 1 (Život v pravěku)
 • Téma č. 2 (Pravěk na vlastní kůži)

4. 10. Pracovní list Jedlé rostliny

 • Tematický blok č. 2 (Příroda – zdroje potravy)
 • Téma č. 1 (Zdroje obživy v přírodě – rostliny, živočichové a voda)

4. 11. Pracovní list Recept

 • Tematický blok č. 2 (Příroda – zdroje potravy)
 • Téma č. 1 (Zdroje obživy v přírodě – rostliny, živočichové a voda)

4. 12. Prezentace Zdroje obživy

 • Tematický blok č. 2 (Příroda – zdroje potravy)
 • Téma č. 1 (Zdroje obživy v přírodě – rostliny, živočichové a voda)

4. 13. Pracovní list Živočichové

 • Tematický blok č. 2 (Příroda – zdroje potravy)
 • Téma č. 1 (Zdroje obživy v přírodě – rostliny, živočichové a voda)

4. 14. Mapka Říčan a okolí

 • Tematický blok č. 2 (Příroda – zdroje potravy)
 • Téma č. 1 (Zdroje obživy v přírodě – rostliny, živočichové a voda)

4. 15. Pracovní list Pobytové stopy a jedlé rostliny

 • Tematický blok č. 2 (Příroda – zdroje potravy)
 • Téma č. 2 (Výprava za potravou Lovci a sběrači)

4. 16. Pracovní list Kdo žije ve vodě?

 • Tematický blok č. 2 (Příroda – zdroje potravy)
 • Téma č. 2 (Výprava za potravou – Lovci a sběrači)

4. 17. Hodnocení skupinové práce

 • Tematický blok č. 3 (Jak se žilo v pravěku?)
 • Téma č. 1 (Pravěká výstava)

4. 18. Prezentace programu Lovci a sběrači
Stručné představení programu formou prezentace.

4. 19. Pracovní list – pretest/posttest

 • Tematický blok č. 1 (Život v pravěku), Tematický blok č. 3 (Jak se žilo v pravěku?)
 • Téma č. 1 (Co víme o pravěku?), Téma č. 1 (Pravěká výstava)

5. 1. Časová osa – řešení

 • Tematický blok č. 1 (Život v pravěku)
 • Téma č. 1 (Co víme o pravěku?)

5. 2. Domácí úkol – řešení

 • Tematický blok č. 1 (Život v pravěku)
 • Téma č. 1 (Co víme o pravěku?)

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.

Search