prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodRegionální učebniceLekceModel středověkého městečka
zkumavka_fialová_27x62px

lekce do školní třídy

• středověk • 1. stupeň ZŠ • vlastivěda • výtvarná výchova

Žáci společně tvoří model středověkého města. Pracují podle vybraných skupinových rolí, hodnotí svou práci a spolupráci ve skupině. Využívají texty o středověkých domech, vystřihovánky středověkých domů (5 druhů) a říčanského hradu, vytvářejí dekorace z  přírodnin a z dalších materiálů. Na závěr skupiny prezentují své výstupy –⁠ co vytvořily a co se dozvěděly o svých domech a  souvisejících aspektech středověkého života. Poznatky rámuje prezentace o životě dítěte ve               středověkém městě, která představuje také některé sbírkové předměty z  depozitáře Muzea Říčany.

Související lekce:

  1. Říčany ve středověku
  2. Model středověkého městečkapdf ke stažení zde
  3. Život ve středověku

Lekce jsou součástí komplexního programu pro 3.–5. třídu  Od hradu dále.

Program zahrnuje 6 lekcí v délce 16 vyučovacích hodin. Podrobný popis všech lekcí a pomůcky k dalším lekcím najdete u programu.

Lekci si můžete stáhnout, podle potřeby upravit a s  žáky realizovat sami, nebo si můžete objednat výukový program s lektorkou muzea.

Další tipy

Na stopě

Na místech uvnitř obce nebo v blízkém okolí žáci ve skupinách mapují výskyt živočichů (motýli a housenky, vodní bezobratlí a ptáci). Do mapy zakreslují polohu stanovišť (květnaté louky, tůně, remízky, křoviny).

Ukázat lekci »

Výprava do minulosti

Lekce probíhá v ulicích v centru Říčan, u Mlýnského rybníka. Děti se seznamují s životem dětí v Říčanech před 100 lety. Jak místo, kde právě stojí, vypadalo a jak si tu děti hrály.

Ukázat lekci »

Život ve středověku

Program začíná geolokační hrou Za pokladem do středověkých Říčan v okolí zříceniny říčanského hradu. Hrou účastníky provází dítě ze středověku. Druhá část lekce probíhá v hradní zahradě.

Ukázat lekci »

Oblékáme se

Žáci se seznamují s typy tkanin a s různými textilními technikami. Šijí na stroji a tkají na tkacím stavu. Učí se navzájem, postupy je učí spolužáci, nikoli dospělí. Uvažují, jaké techniky jim vyhovují a proč.

Ukázat lekci »

Meteorologové

Tato lekce se skládá ze dvou částí. V první žáci zakládají vícedenní pokus s měřením venkovní teploty a srážek ve školní zahradě. Po několikadenním zaznamenávání dat navazuje druhá část ve třídě, kde žáci data zpracovávají, vyhodnocují a prezentují.

Ukázat lekci »

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.