prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodRegionální učebniceLekceModel středověkého městečka
zkumavka_fialová_27x62px

lekce do školní třídy

• středověk • 1. stupeň ZŠ • vlastivěda • výtvarná výchova

Žáci společně tvoří model středověkého města. Pracují podle vybraných skupinových rolí, hodnotí svou práci a spolupráci ve skupině. Využívají texty o středověkých domech, vystřihovánky středověkých domů (5 druhů) a říčanského hradu, vytvářejí dekorace z  přírodnin a z dalších materiálů. Na závěr skupiny prezentují své výstupy –⁠ co vytvořily a co se dozvěděly o svých domech a  souvisejících aspektech středověkého života. Poznatky rámuje prezentace o životě dítěte ve               středověkém městě, která představuje také některé sbírkové předměty z  depozitáře Muzea Říčany.

Související lekce:

  1. Říčany ve středověku
  2. Model středověkého městečkapdf ke stažení zde
  3. Život ve středověku

Lekce jsou součástí komplexního programu pro 3.–5. třídu  Od hradu dále.

Program zahrnuje 6 lekcí v délce 16 vyučovacích hodin. Podrobný popis všech lekcí a pomůcky k dalším lekcím najdete u programu.

Lekci si můžete stáhnout, podle potřeby upravit a s  žáky realizovat sami, nebo si můžete objednat výukový program s lektorkou muzea.

Další tipy

Oblékáme se

Žáci se seznamují s typy tkanin a s různými textilními technikami. Šijí na stroji a tkají na tkacím stavu. Učí se navzájem, postupy je učí spolužáci, nikoli dospělí. Uvažují, jaké techniky jim vyhovují a proč.

Ukázat lekci »

Voda v zahradě

Žáci prozkoumávají školní zahradu a mapují výskyt vody. Ve skupinách realizují pokus se vsakováním vody na různých površích a navrhují, jak zlepšit hospodaření s vodou ve školní zahradě.

Ukázat lekci »

Co víme o pravěku?

Žáci si pomocí jednoduché časové osy představí základní etapy historie. V prezentaci se seznámí s tím, jak žili lidé v pravěku (zejména starší/mladší doba kamenná). V závěru srovnávají svůj život se životem v pravěku.

Ukázat lekci »

Bydlíme

Žáci seznamují s tématem soběstačnosti. Uvažují o tom, co by chtěli a mohli umět, aby byli více soběstační. Pojmenovávají vlastnosti a zamýšlejí se nad tím, v čem je každý z jejich spolužáků jiný.

Ukázat lekci »

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.

Search