prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodRegionální učebniceLekceModel středověkého městečka
zkumavka_fialová_27x62px

lekce do školní třídy

• středověk • 1. stupeň ZŠ • vlastivěda • výtvarná výchova

Žáci společně tvoří model středověkého města. Pracují podle vybraných skupinových rolí, hodnotí svou práci a spolupráci ve skupině. Využívají texty o středověkých domech, vystřihovánky středověkých domů (5 druhů) a říčanského hradu, vytvářejí dekorace z  přírodnin a z dalších materiálů. Na závěr skupiny prezentují své výstupy –⁠ co vytvořily a co se dozvěděly o svých domech a  souvisejících aspektech středověkého života. Poznatky rámuje prezentace o životě dítěte ve               středověkém městě, která představuje také některé sbírkové předměty z  depozitáře Muzea Říčany.

Související lekce:

  1. Říčany ve středověku
  2. Model středověkého městečkapdf ke stažení zde
  3. Život ve středověku

Lekce jsou součástí komplexního programu pro 3.–5. třídu  Od hradu dále.

Program zahrnuje 6 lekcí v délce 16 vyučovacích hodin. Podrobný popis všech lekcí a pomůcky k dalším lekcím najdete u programu.

Lekci si můžete stáhnout, podle potřeby upravit a s  žáky realizovat sami, nebo si můžete objednat výukový program s lektorkou muzea.

Další tipy

Co víme o pravěku?

Žáci si pomocí jednoduché časové osy představí základní etapy historie. V prezentaci se seznámí s tím, jak žili lidé v pravěku (zejména starší/mladší doba kamenná). V závěru srovnávají svůj život se životem v pravěku.

Ukázat lekci »

Horniny a minerály

Program probíhá v Geoparku Říčany. Žáci se seznamují s příběhy vzniku vybraných hornin, a kde na Říčansku se tyto horniny vyskytují. Zkoumají okolí říčanského hradu.

Ukázat lekci »

Místa s pamětí

Žáci se seznamují s místy v obci, kde se v minulosti vyskytovaly různé druhy živočichů na přírodních stanovištích (tůně, potoky, louky) a zjišťují v mapě, zda jsou zachována nebo zastavěna.

Ukázat lekci »

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.