prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodRegionální učebniceLekceŽivot ve středověku
rostlinka-žlutá-h80px

zážitková lekce venku

• středověk • 1. stupeň ZŠ • vlastivěda

Program začíná geolokační hrou Za pokladem do středověkých Říčan v  okolí zříceniny říčanského hradu. Hrou účastníky provází dítě ze středověku. Druhá část lekce probíhá v  hradní zahradě, kde si žáci zkoušejí činnosti ze života středověkých dětí z různých společenských vrstev. Na závěr porovnávají život dětí ve středověku se svým životem.

Geolokační hra funguje pouze v  okolí hradu, druhou část programu lze realizovat i ve školní  zahradě.

Lekce jsou součástí komplexního programu pro 3.–5. třídu  Od hradu dále.

Program zahrnuje 6 lekcí v délce 16 vyučovacích hodin. Podrobný popis všech lekcí a pomůcky k dalším lekcím najdete u programu.

Lekci si můžete stáhnout, podle potřeby upravit a s  žáky realizovat sami, nebo si můžete objednat výukový program s lektorkou muzea.

Další tipy

Místa s pamětí

Žáci se seznamují s místy v obci, kde se v minulosti vyskytovaly různé druhy živočichů na přírodních stanovištích (tůně, potoky, louky) a zjišťují v mapě, zda jsou zachována nebo zastavěna.

Ukázat lekci »

Bydlíme

Žáci seznamují s tématem soběstačnosti. Uvažují o tom, co by chtěli a mohli umět, aby byli více soběstační. Pojmenovávají vlastnosti a zamýšlejí se nad tím, v čem je každý z jejich spolužáků jiný.

Ukázat lekci »

Horniny a minerály

Program probíhá v Geoparku Říčany. Žáci se seznamují s příběhy vzniku vybraných hornin, a kde na Říčansku se tyto horniny vyskytují. Zkoumají okolí říčanského hradu.

Ukázat lekci »

Pěstování krystalů

Jak vznikají horniny a minerály? Žáci realizují pokus, ve kterém pozorují krystalizaci. Pracují ve skupinách ve třídě formou badatelsky orientovaného vyučování, kladou výzkumné otázky, tvoří hypotézy a vyhodnocují výsledky.

Ukázat lekci »

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.