prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodRegionální učebniceLekceŽivot ve středověku
rostlinka-žlutá-h80px

zážitková lekce venku

• středověk • 1. stupeň ZŠ • vlastivěda

Program začíná geolokační hrou Za pokladem do středověkých Říčan v  okolí zříceniny říčanského hradu. Hrou účastníky provází dítě ze středověku. Druhá část lekce probíhá v  hradní zahradě, kde si žáci zkoušejí činnosti ze života středověkých dětí z různých společenských vrstev. Na závěr porovnávají život dětí ve středověku se svým životem.

Geolokační hra funguje pouze v  okolí hradu, druhou část programu lze realizovat i ve školní  zahradě.

Lekce jsou součástí komplexního programu pro 3.–5. třídu  Od hradu dále.

Program zahrnuje 6 lekcí v délce 16 vyučovacích hodin. Podrobný popis všech lekcí a pomůcky k dalším lekcím najdete u programu.

Lekci si můžete stáhnout, podle potřeby upravit a s  žáky realizovat sami, nebo si můžete objednat výukový program s lektorkou muzea.

Další tipy

Na stopě

Na místech uvnitř obce nebo v blízkém okolí žáci ve skupinách mapují výskyt živočichů (motýli a housenky, vodní bezobratlí a ptáci). Do mapy zakreslují polohu stanovišť (květnaté louky, tůně, remízky, křoviny).

Ukázat lekci »

Meteorologové

Tato lekce se skládá ze dvou částí. V první žáci zakládají vícedenní pokus s měřením venkovní teploty a srážek ve školní zahradě. Po několikadenním zaznamenávání dat navazuje druhá část ve třídě, kde žáci data zpracovávají, vyhodnocují a prezentují.

Ukázat lekci »

Co víme o pravěku?

Žáci si pomocí jednoduché časové osy představí základní etapy historie. V prezentaci se seznámí s tím, jak žili lidé v pravěku (zejména starší/mladší doba kamenná). V závěru srovnávají svůj život se životem v pravěku.

Ukázat lekci »

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.

Search