prostor pro moderní vzdělávání

rostlina_hnědá

program pro 8. – 9. ročník

cyklus lekcí v délce 16 VH

Program žáky atraktivním způsobem provádí hlavními tématy učiva geologie. Zážitkovou formou je seznámí se základními typy hornin a s nejdůležitějšími minerály. Díky učení v okolí školy získají kontext mezi učivem a místem, kde žijí. V Geoparku Říčany  brousí vzorky hornin, využívají polarizační mikroskop a provádějí řadu pokusů. Objevují procesy, které formují naši krajinu, a pochopí souvislosti mezi horninovým podkladem a složkami krajiny ČR. Při řešení otázek aktuálních společenských témat spojených s geologií se učí uplatňovat vhodné způsoby chování a komunikace a řešit neshody či konflikty s druhými lidmi. 

V průběhu programu se žáci učí prezentovat výsledky své práce, a to za použití interaktivních digitálních medií, formou posteru i praktickou demonstrací získaných znalostí a dovedností.

Program se skládá z lekcí:

Vybrané lekce (aktivní odkazy) najdete jednotlivě ke stažení v sekci lekce, popis všech lekcí a materiály (pracovní listy, texty, prezentace…) najdete na této stránce níže.

Průvodce programem Hravá geologie – fotografie, obrázky a ukázky z pracovních listů představují, co děti v programu zažijí.

Program ke stažení včetně příloh:

Vzdělávací program Hravá geologie – metodika    – kompletní verze včetně zprávy z ověření

Hravá geologie – stručná metodika    –   stručná verze vhodná pro tisk po jednotlivých lekcích

Interaktivní mapa geologických lokalit

4.1. Průvodce programem Hravá geologie 

4. 2. Hodnocení od žáků 1

 • Tematický blok č. 1 (základy geologie)
 • Téma č. 1 (Exkurze do lomu)

4. 3. Hodnocení od žáků 2

 • Tematický blok č. 2 (aplikovaná geologie)
 • Téma č. 3 (Pěstování krystalů)

4. 4. Pracovní list Lom u Rokytky

 • Tematický blok č. 1 (základy geologie)
 • Téma č. 1 (Exkurze do lomu)

4. 5. Pracovní list Výbrusy a Mikroskopování

 • Tematický blok č. 1 (základy geologie)
 • Téma č. 1 (Poznáváme horniny a minerály)

4. 6. Pracovní list Minerály

 • Tematický blok č. 1 (základy geologie)
 • Téma č. 1 (Poznáváme horniny a minerály)

4. 7. Pracovní list Horniny

 • Tematický blok č. 1 (základy geologie)
 • Téma č. 1 (Poznáváme horniny a minerály)

4. 8. Horniny podklady

 • Tematický blok č. 1 (základy geologie)
 • Téma č. 1 (Poznáváme horniny a minerály)

4. 9. článek Vápenec

 • Tematický blok č. 1 (základy geologie)
 • Téma č. 1 (Poznáváme horniny a minerály)

4. 10. článek Hadec

 • Tematický blok č. 1 (základy geologie)
 • Téma č. 1 (Poznáváme horniny a minerály)

4. 11. článek Rula

 • Tematický blok č. 1 (základy geologie)
 • Téma č. 1 (Poznáváme horniny a minerály)

4. 12. článek Pískovec

 • Tematický blok č. 1 (základy geologie)
 • Téma č. 1 (Poznáváme horniny a minerály)

4. 13. článek Čedič

 • Tematický blok č. 1 (základy geologie)
 • Téma č. 1 (Poznáváme horniny a minerály)

4. 14. Pracovní list Vznik a formování krajiny

 • Tematický blok č. 2 (aplikovaná geologie)
 • Téma č. 1 (Vznik a formování krajiny)

4. 15. Vznik a formování krajiny zadání pokusu Čedič

 • Tematický blok č. 2 (aplikovaná geologie)
 • Téma č. 1 (Vznik a formování krajiny)

4. 16. Vznik a formování krajiny zadání pokusu Hadec

 • Tematický blok č. 2 (aplikovaná geologie)
 • Téma č. 1 (Vznik a formování krajiny)

4. 17. Vznik a formování krajiny zadání pokusu Pískovec

 • Tematický blok č. 2 (aplikovaná geologie)
 • Téma č. 1 (Vznik a formování krajiny)

4. 18. Vznik a formování krajiny zadání pokusu Vápenec

 • Tematický blok č. 2 (aplikovaná geologie)
 • Téma č. 1 (Vznik a formování krajiny)

4. 19. Vznik a formování krajiny  zadání pokusu Rula

 • Tematický blok č. 2 (aplikovaná geologie)
 • Téma č. 1 (Vznik a formování krajiny)

4. 20. Pracovní list Krystaly

 • Tematický blok č. 2 (aplikovaná geologie)
 • Téma č. 3 (Pěstování krystalů)

4. 21. Minerály podklady

 • Tematický blok č. 2 (základy geologie)
 • Téma č. 2 (Poznáváme horniny a minerály)

4. 22. Prezentace Hravá geologie

 • Tematický blok č. 2 (aplikovaná geologie)
 • Téma č. 2 (Horniny a jejich lokality)

4. 23. Rolová hra

 • Tematický blok č. 2 (aplikovaná geologie)
 • Téma č. 1 (Vznik a formování krajiny)

4. 24. Prezentace programu Hravá geologie

stručné představení programu formou prezentace

4. 25. Pretest

 • Tematický blok č. 1 (základy geologie)
 • Téma č. 1 (Exkurze do lomu)

5. 1. Pretest – řešení

 • Tematický blok č. 1 (základy geologie)
 • Téma č. 1 (Exkurze do lomu)

5. 2. Pracovní list Lom u Rokytky – řešení

 • Tematický blok č. 1 (základy geologie)
 • Téma č. 1 (Exkurze do lomu)

5. 3. Pracovní list Výbrusy a Mikroskopování – řešení

 • Tematický blok č. 1 (základy geologie)
 • Téma č. 2 (Poznáváme horniny a minerály)

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.

Search