prostor pro moderní vzdělávání

Záhada „pravěkých“ nádob

Záhada „pravěkých“ nádob Muzejní depozitáře jsou tajuplná místa, která skrývají předměty s roztodivnými osudy, a práce muzejního historika v nich nikdy nekončí. Často naopak přináší nová fascinující odhalení a rozkrývá záhady, které by nikdo nečekal. Mezi takové záhady patří i původ sady tří „pravěkých“ nádob, které si můžete prohlédnout na obrázku. Podle našich záznamů nádoby ve třicátých letech 20. století do sbírek zdejšího muzea […]

Tričko Občanského fóra

V listopadu vstupuje česká a slovenská demokracie do Kristových let. Připomínáme si třiatřicáté výročí sametové revoluce a zhroucení totalitního režimu.

Není koule jako koule

Není koule jako koule Myslíte, že předměty, které se nám do muzea dostaly přes více než sto lety, nám už nemají co nového říct? Tak to se mýlíte! Díky neustále se aktualizujícím poznatkům historických bádání a spolupráci s dalšími institucemi můžeme pořád nacházet nové a zajímavé informace o předmětech, které ukládáme v našem depozitáři. A někdy nám v tom pomáháte i vy, naši návštěvníci a příznivci. Nedávno jsme […]

Desetitisícikorunová bankovka z roku 1918

Ze sbírek muzea: desetitisícikorunová bankovka z roku 1918 Letos v srpnu tomu bylo 130 let, co platíme korunou. Během doby své platnosti zažila korunová měna časy dobré i zlé. K těm druhým patřilo období první světové války, která stejně jako jiné války přinesla mj. i značnou inflaci. Ruku v ruce s válečnou mizérií byla předválečná stabilní měna krytá zlatem tatam, stříbrné a zlaté korunové […]

Dřevěný reliéf z Ukrajiny

Představme si tentokrát jeden svérázný artefakt vzniklý přímo na frontě první světové války. Jde o reliéf vyřezaný na desce z březového dřeva, šikmo vyříznuté z kmene.

Dudy nebřenky

Dudy jsou dechovým hudebním nástrojem, který si většina lidí spojuje s prostředím jihozápadních Čech nebo dalekého Skotska. Ve skutečnosti se však jedná o jeden z nejstarších a po světě nejrozšířenějších hudebních nástrojů.

Renesanční kachel s motivem „šlechtický pár“

Kamnové kachle z období středověku a raného novověku nebyly jen funkčními předměty (tj. součástí kachlových kamen vytápějících místnosti), ale byly současně předměty uměleckými. Odráží se na nich představy tehdejších lidí o světě i jejich zájmy.

Třmen

Třmeny jsou původně kožené a později kovové rámy na nohy jezdce na koni, které bývaly (a dosud jsou) připoutány k sedlu. Nejstarší třmeny známe z Indie a z Číny, do Evropy se dostaly až s Avary v době tzv. stěhování národů.

Search