prostor pro moderní vzdělávání

elzevierské vydání Komenského učebnice Janua inguarum reserata

ÚvodPíšeme pro váselzevierské vydání Komenského učebnice Janua inguarum reserata

Ze sbírek muzea: elzevierské vydání Komenského učebnice Janua inguarum reserata

 

Uzavírá se školní rok, myslíme na učitele a žáky, a proto tentokrát upozorníme na jeden vzácný tisk z muzejní knihovny vážící se k světoznámému pedagogovi Janu Amosi Komenskému. Totiž na jeho proslulou učebnici latiny (resp. vlastně všech jazyků) Janua linguarum reserata neboli česky Dvéře jazyků otevřené. Na rozdíl od jiných učebnic je tato založena na metodě učení se překladu celých vět seskupených podle věcných témat. Tiskem vyšla poprvé v roce 1631 zřejmě v Lešně a rychle získala oblibu po celé Evropě (do češtiny byla přeložena samotným Komenským a vydaná roku 1633 v Lešně). Říčanský exemplář opatřený koženou vazbou na hřbetě zdobenou zlaceným slepotiskem pak pochází z pětijazyčného vydání, které vyšlo v roce 1661 ve slavném nakladatelství rodiny Elzevierů v Amsterodamu. Jeho signet (tj. něco jako obchodní značka) v podobě olivovníku s bohyní Minervou držící stuhu s mottem „NE EXTRA OLEAS“ můžeme vidět na titulním listu a bylo dedikováno princi Vilémovi III. Oranžskému (budoucímu nizozemskému místodržiteli a anglickému králi). Původní latinsko-německou verzi pro Elzeviery rozšířil o francouzský a italský text nizozemský filolog Nathanaël Duëz (takto ve čtyřjazyčné podobě kniha vyšla v Leidenu v letech 1640 a 1644), pro 3. elzevierské vydání pak španělskou mutaci doplnil jistý monogramista G. R. Naše vydání tak obsahuje na každé dvoustraně paralelní latinský, španělský, francouzský, italský a německý text (první čtyři jazyky jsou sázeny ve sloupcích vedle sebe a odlišeny střídavým užitím antikvy a italiky, němčina je pak dole pod čarou vyvedena švabachem). Na titulním listě může čtenář shledat starší francouzské věnování (asi z 18. století) jistého M. Boudiera jeho příteli: „Donné par M. Boudier a ſon ami B.“.

Jan Andrle, Muzeum Říčany

Search