prostor pro moderní vzdělávání

Nášlapný ježek

Nášlapný ježek (zvaný též kotvička, vraní noha nebo vlčí udice) patří v rámci středověkých a raně novověkých militarií k hojně zastoupeným předmětům uchovávaných v českých muzeích.

Knižní kování

Knižní kování je často jediným pozůstatkem středověkých a novověkých knih, pokud se nám neuchovaly celé v archivech, v muzeích a v klášterních nebo zámeckých knihovnách. Zatímco papír, pergamen a kožená vazba se v průběhu věků zcela rozpadly, kovové části rukopisů vydržely.

Fajáns

Fajáns je označení pro jemnou keramiku, která svým vzhledem připomíná porcelán. Je totiž opatřena bílou glazurou a bývá bohatě malovaná, především rostlinnými motivy.

Pivní láhev

K dobrému jídlu patří i dobré pití, a tím je pro většinu obyvatel naší země pivo. To se u nás vařilo nejpozději od doby železné, ale spíše již dříve.

Starorolský porcelán

Když vám do domu zavítá vzácná návštěva, obvykle ji pohostíte a vytáhnete ze svých kredencí nějaké pěkné nádobí. V minulosti tomu tak také bylo, ovšem lidé si jen zřídka mohli dovolit koupit nádobí nějaké světoznámé značky. V 19. století se ovšem rozvinul trh s levným, vkusným a sériově vyráběných zbožím, mezi které náležel i porcelán ze Staré Role.

Cínové nádobí

Nejstarší nádoby vytvořené člověkem byly z materiálů, které časem zanikly (dřevo, kůže apod.) nebo z vypálené hlíny (keramické).

Vysvědčení

Nedávno vaše děti dostaly pololetní vysvědčení. Napadlo vás však někdy, od kdy školy vysvědčení žákům vydávají?

Domácí kuchařka od M. D. Rettigové

Říčanské muzeum uchovává značné množství knih, z nichž některé jsou natolik vzácné a významné, že nejsou pouhými knihami v muzejní knihovně, ale současně jsou i sbírkovými předměty.

Kuchařské náčiní

Roku 2011 se říčanskému muzeu podařilo získat rozličné kuchařské náčiní od pana Luboše Hendrycha z Kostelce nad Černými lesy.

Vánoční bricolage

Do prosincového čísla jsme vybrali předmět příznačně spojený s vánoční tematikou. Zavádí nás do domácnosti rodiny Hübnerů v Nedvězí u Říčan a do počátku 20. století.