prostor pro moderní vzdělávání

Nepoddajní sedláci na Říčansku

Po druhé světové válce začali místní komunisté tlačit zemědělce ke vstupu do družstva. Nedůvěra k založení družstva byla poměrně veliká.

Aeroklub Říčany

Výročí 75 let od založení odbočky Českého národního aeroklubu v Říčanech.

Říčanské děti na konci druhé světové války

Říčanské děti na konci druhé světové války V posledních měsících války školu na náměstí zabrali němečtí vojáci, a tak se žáci a žákyně učili různě – v jiných budovách, nebo i doma. Nahlédněme do té doby díky vyprávění tří místních pamětníků. Oldřich Schreiber (1932) si vybavuje, že vojáci ubytovaní ve škole chodili na cvičiště ke Kolovratům a s některými kluky je chodili zdálky pozorovat: „Oni pochodovali a zpívali… A tam […]

Jak jsme prožívali listopad 1989

Jak jsme prožívali listopad 1989 Pro účely výstavy „Osmdesátky – Jak jsme tady žili/Až do sametové revoluce“ jsme oslovili příznivce, spolupracovníky i pracovníky našeho muzea s jednoduchou otázkou: Jak jsi prožíval(a) listopad 1989? Co se tenkrát dělo v tvém osobním životě? Do dvou odpovědí máte možnost se začíst i na tomto místě. S trikolorou na kabátě Sedmnáctý listopad byl pátek a já ho trávil ve škole. Bylo […]

Dva cestující a velkoletadlo

Dva cestující a velkoletadlo Málokdo si pamatuje, že 8. října 1969 byly po politickém a společenském uvolnění v šedesátých letech opět uzavřeny hranice Československa a nedalo se vycestovat. Je to právě 50 let. S touto skutečností je spojen můj zážitek.Pracoval jsem ve výzkumném ústavu a v roce 1968 se na nás obrátila jedna švýcarská firma se zadáním výzkumné práce na intenzifikaci sušení natíraných papírů. Byla podepsána smlouva s tím, že práce […]

Antonín Freiesleben

Život vojenského kapelníka Antonína Freieslebena Nezapomínejme na lidi, kteří se zapsali do historie našeho města, do pamětí jeho obyvatel a přispívali k obohacení zdejšího života. Letos v lednu uplynulo právě sto let od úmrtí Antonína Freieslebena, aktivního hudebníka a učitele, který lásku k hudbě dokázal dál šířit. Narodil se 27. září 1857 do rodiny obecního pastýře-slouhy Antonína Freieslebena, ve Zlatníkách v okrese Praha-západ jako šesté ze sedmi dětí. Měl čtyři sestry […]

Antonín Švehla – hostivařský sedlák v čele republikové vlády

Antonín Švehla. Hostivařský sedlák v čele republikové vlády „Vládnout neznamená utiskovat, nýbrž poctivě a spravedlivě řídit. Náš sedlák je od přírody nadán řídit. On musí řídit a spravovat své hospodářství ať je zle nebo dobře. On neutíká od svého pole, a proto já nesmím utíkat od vlády. Sedlák zaseje svá pole stejně, i když ví, že budou padat kroupy.“ A. Švehla Antonín Švehla […]

Search