prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodRegionální učebniceLekceStředověké městečko
zkumavka_fialová_27x62px

lekce do školní třídy

• středověk • 2. stupeň ZŠ • dějepis • občanská výchova

 Lekce se zaměřuje na život ve středověku (období Karla IV.). Žáci zjišťují, jak žili obyvatelé městečka z různých společenských vrstev. Porovnávají, jak současná a středověká společnost podporuje lidi v těžkých životních situacích (sirotek, bezdomovec, samoživitelka apod.). Poté se věnují tomu, jak vypadaly Říčany ve středověku, sledují vizualizaci hradu, pracují ve skupinách s katalogem archeologických nálezů Muzea Říčany, s replikami předmětů i sbírkovými předměty. Část žáků staví společně model říčanského hradu. Na závěr skupiny prezentují své výstupy a reflektují kvalitu života ve středověku v porovnání se současností.

Související lekce:

  1. Středověké městečko  – pdf ke stažení zde
  2. Středověká společnost 
  3. Středověký hrad

Lekce jsou součástí komplexního programu pro 6.–7. třídu Středověk v Říčanech.

Program zahrnuje 6 lekcí v délce 16 vyučovacích hodin. Podrobný popis všech lekcí a pomůcky k dalším lekcím najdete u programu.

Lekci si můžete stáhnout, podle potřeby upravit a s žáky realizovat sami, nebo si můžete objednat výukový program s lektorkou muzea.

Další tipy

Středověký hrad

Lekce probíhá v centru Říčan na zahradě u říčanského hradu, alternativně ji lze realizovat v zahradě u školy. Žáci se věnují rukodělným, výtvarným a dalším činnostem, které souvisejí se středověkým způsobem života.

Ukázat lekci »

Socha A. Švehly

Lekce probíhá nejdříve ve třídě a poté v  centru Říčan. Žáci poznávají pohnutý osud sochy A. Švehly v  animaci, následně navštíví park, kde socha stojí, a diskutují umisťování pomníků ve veřejném prostoru. Lekci uzavírá soutěž o návrh sochy, kde v  rámci rolové hry žáci návrhy tvoří, prezentují je a hodnotí podle vlastních kritérií.

Ukázat lekci »

Graffiti v Říčanech

Žáci se v animaci seznamují s  historií nedostavěné říčanské věznice a s  její současnou podobou. Pracují s fotografiemi graffiti z Říčan. Vytvářejí své vlastní návrhy graffiti fixami na papíry a venku na dvoře na velkých formátech temperami.

Ukázat lekci »

Hledání ornamentu v přírodě

Žáci pracují s mikroskopy a digitálními lupami. Zkoumají ornamentální struktury přírodnin v detailu a pořizují fotografické záznamy. Pracují ve skupinách s přidělenými rolemi (fotograf, zapisovatel, sběratel materiálu, koordinátor).

Ukázat lekci »

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.