prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodRegionální učebniceLekceStředověké městečko
zkumavka_fialová_27x62px

lekce do školní třídy

• středověk • 2. stupeň ZŠ • dějepis • občanská výchova

 Lekce se zaměřuje na život ve středověku (období Karla IV.). Žáci zjišťují, jak žili obyvatelé městečka z různých společenských vrstev. Porovnávají, jak současná a středověká společnost podporuje lidi v těžkých životních situacích (sirotek, bezdomovec, samoživitelka apod.). Poté se věnují tomu, jak vypadaly Říčany ve středověku, sledují vizualizaci hradu, pracují ve skupinách s katalogem archeologických nálezů Muzea Říčany, s replikami předmětů i sbírkovými předměty. Část žáků staví společně model říčanského hradu. Na závěr skupiny prezentují své výstupy a reflektují kvalitu života ve středověku v porovnání se současností.

Související lekce:

  1. Středověké městečko  – pdf ke stažení zde
  2. Středověká společnost 
  3. Středověký hrad

Lekce jsou součástí komplexního programu pro 6.–7. třídu Středověk v Říčanech.

Program zahrnuje 6 lekcí v délce 16 vyučovacích hodin. Podrobný popis všech lekcí a pomůcky k dalším lekcím najdete u programu.

Lekci si můžete stáhnout, podle potřeby upravit a s žáky realizovat sami, nebo si můžete objednat výukový program s lektorkou muzea.

Další tipy

Umění a příroda

Žáci pracují s  animací, která představí přístupy 3 umělců z  oblasti landartu, poté si vyzkoušejí práci s  přírodninami a tvorbu ve venkovním prostředí. Porovnávají rozdílné prostředí pro tvorbu a seberealizaci.

Ukázat lekci »

Výlet do minulosti

V terénu žáci pracují s mapami, vzpomínkami pamětníků a vedou rozhovory s místními. Hledají odpovědi na vlastní vybrané výzkumné otázky, dokumentují současný stav a případné problémy a navrhují jejich řešení.

Ukázat lekci »

Lidské chování při katastrofách

Na téma přírodních katastrof v ČR žáci ve skupinkách sehrají krátký skeč, při kterém demonstrují různé způsoby reakce a chování při krizové situaci. Porovnávají různé reakce a vyhodnocují správné postupy.

Ukázat lekci »

Poznáváme horniny a minerály

Lekce probíhá v Geoparku Říčany. Žáci ve skupinách zkoumají vybrané minerály a horniny, vyhledávají a zpracovávají informace, připravují podklady pro prezentaci. Pracují v geologické laboratoři, brousí a leští vzorky hornin, pozorují řezy polarizačním mikroskopem.

Ukázat lekci »

Hledání ornamentu v přírodě

Žáci pracují s mikroskopy a digitálními lupami. Zkoumají ornamentální struktury přírodnin v detailu a pořizují fotografické záznamy. Pracují ve skupinách s přidělenými rolemi (fotograf, zapisovatel, sběratel materiálu, koordinátor).

Ukázat lekci »

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.

Search