prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodRegionální učebniceKam na výletOkolo Tehova za přírodou i historií
hrad_hnědá

• les • voda • historie • zvířata • celý rok

Vydejte se s námi na procházku za přírodou a historií okolo Tehova!

Na trase nahlédnete do historie obce i školy, prozkoumáte třešňovku nad obcí, objevíte malebnou trampskou osadu Údolí Raků, výjimečný les na Klokočné s lesními rybníčky a neminete ani místní farmu se zvířaty.  

V přílohách najdete informace o místech, kudy trasa prochází, a tipy na aktivity s dětmi. Můžete si je předem vytisknout, nebo stáhnout a číst v mobilu přímo na místě.

Trasa (délka trasy je cca 5 km)

Výhled na Tehov z třešňovky.

Škola, kostel a hřbitov

PDF ke stažení zde

Co všechno víte o tehovské škole? První škola tu byla založena v roce 1773. Byl to nízký dřevěný domek, který stál na místě současné školy. Poté se učilo ve zděné farní škole v místě dnešního domu č. p. 46. Ještě dnes jsou ve zdi před domem patrná zazděná okna. V 19. století se učilo i v dřevěných domcích na místě dnešní školy a v dalších objektech v obci a chodilo sem na tři sta dětí. Současná školní budova byla postavena v roce 1905.

Najdete dům č. p. 46 a objevíte zazděná okna tehdejší tehovské školy?

 

 

Kostel sv. Jana Křtitele pochází ze 14. století, později byl barokně přestavěn. Kromě bohoslužeb se tu dnes pořádají i kulturní a společenské akce. V kostele jsou tři zvony. Na jednom z nich bychom našli znak řezníků a pekařů, podle řemesel rodin, které jeho odlití zaplatily.  Zajímavostí je, že nejmenší ze zvonů zvaný poledník je vyvěšený z okna věže pod stříškou.

Najdete místo, kde je na kostele umístěný zvon zvaný poledník?

Nejstarší fotografie budovy školy vystavěné v roce 1905.
Kostel sv. Jana Křtitele je dominantou obce.

Třešňovka

PDF ke stažení zde

Na kopci Hůra byl v minulosti vysázen třešňový sad nazývaný třešňovka. Jak uvádí dobový zápis v obecní kronice, „sad tento bude zajisté okrasou a též užitečným pro obec“. Původně zde rostlo celkem 180 třešní a višní, dnes jich tu je mnohem méně. Sad nebyl udržován a postupně zarostl nálety.

U třešňovky vyrostla v roce 2019 také lesní školka. V lesních školkách a klubech, kterých je v Česku již přes 200, tráví děti čas v přírodě po celý rok a za každého počasí.

Proč jsou asi stromy v třešňovce očíslované? Jaké nejvyšší číslo najdete?

Obec se snaží o postupnou obnovu sadu.

Údolí Raků

PDF ke stažení zde

Osada Údolí Raků má bohatou historii. Vznikla v roce 1929, kdy skupina kamarádů a trampů našla nádherné údolí za Menčicemi podél potoka Mnichovka, který byl v té době plný raků. Vzniklo tam nejprve tábořiště. Brzy ale byly postaveny první chaty, a tak vznikla osada jménem Údolí Raků. V osadě se aktivně sportovalo, pořádalo se množství různých akcí, závodů a turnajů, byla tu dokonce osadní kapela s názvem Raci. Osada aktivně funguje dodnes.

Prohlédněte si nástěnku osady u cesty. Jaké akce se v osadě aktuálně chystají?

První chaty se stavěly podél lesa; dnes již stojí po celé ploše údolí.

Les a lesní rybníčky

PDF ke stažení zde

Na trase potkáme dva lesní rybníky – Jedlice a V Doubí. Zatímco rybník V Doubí je oblíbeným cílem rybářů, u Jedlice žádného nenajdete.

S čím vším souvisí výskyt ryb?

Co tu roste a žije?

Čím se od sebe rybníky liší?

Jaro v Jedlici.

Les na Klokočné je skutečně výjimečný. Už 30 let se tu hospodaří tak, že v lese nevznikají paseky. Při těžbě se vybírají jednotlivé stromy, nekácí se plošně. Les má více pater a díky postupnému vysazování věkově různé stromy. Kromě smrků tu také podporují výskyt dalších druhů stromů, především jedle, aby byla skladba lesa pestřejší. Cílem lesníků je zvýšit zde podíl jedlí na více než třetinu.

Ověřte si záměr lesníků v terénu a pokuste se najít co nejvíce semenáčků jedlí.

Výjimečný les na Klokočné.

Farma Tehov

PDF ke stažení zde

Farma v Tehově vznikla v roce 1999 na místě bývalého kravína. Hlavním posláním farmy je plemenářská práce. Farma se dále soustředí na ustájení koní a chov ovcí. Zvířata na farmě jsou chována s důrazem na jejich přirozené potřeby. Na farmě funguje i malá mlékárna se samoobslužným občerstvením. Veškeré objemné krmivo si na farmě vyrábí sami na 100 hektarech luk a pastvin, které farma obhospodařuje. Farma pořádá pravidelné dny otevřených dveří, akce pro děti a funguje zde i chovatelský kroužek.

Zjistěte, které druhy zvířat na farmě chovají. Poznáte i jejich plemena?

Na pláních pod tehovskou radiostanicí.

Poděkování

Za poskytnuté fotografie děkujeme obci Tehov a šerifovi osady Údolí Raků Milanu Gaperovi.

Zdroje informací

Search