prostor pro moderní vzdělávání

Zbraně

Představujeme několik zbraní z různých období ze sbírek Muzea Říčany. Žáci zjišťují informace o konkrétním předmětu, ale také to, v jakém historickém období se zbraň používala a jak zapadala do běžného života.

Hudební nástroje

Dudy.

Představujeme několik hudebních nástrojů ze sbírek Muzea Říčany. Žáci zjišťují informace o konkrétním hudebním nástroji, ale také jak se vyvíjel vztah k hudbě v různých historických obdobích, kdo nástroje vyráběl a hrál na ně.

Záhada „pravěkých“ nádob

Záhada „pravěkých“ nádob Muzejní depozitáře jsou tajuplná místa, která skrývají předměty s roztodivnými osudy, a práce muzejního historika v nich nikdy nekončí. Často naopak přináší nová fascinující odhalení a rozkrývá záhady, které by nikdo nečekal. Mezi takové záhady patří i původ sady tří „pravěkých“ nádob, které si můžete prohlédnout na obrázku. Podle našich záznamů nádoby ve třicátých letech 20. století do sbírek zdejšího muzea […]

Tričko Občanského fóra

V listopadu vstupuje česká a slovenská demokracie do Kristových let. Připomínáme si třiatřicáté výročí sametové revoluce a zhroucení totalitního režimu.

Není koule jako koule

Není koule jako koule Myslíte, že předměty, které se nám do muzea dostaly přes více než sto lety, nám už nemají co nového říct? Tak to se mýlíte! Díky neustále se aktualizujícím poznatkům historických bádání a spolupráci s dalšími institucemi můžeme pořád nacházet nové a zajímavé informace o předmětech, které ukládáme v našem depozitáři. A někdy nám v tom pomáháte i vy, naši návštěvníci a příznivci. Nedávno jsme […]

Kolem trati a Fialky

nádraží – Park Antonína Švehly – Fialka – most v ulici 5. května a okolí trati
(délka trasy 1,4 km)

Středověké domy texty

Texty a obrázky představují dětem, jak vypadaly Říčany ve středověky, jaké domy tu byly (mlýn, kostel, kovárna, sýpky, obytný dům), jaký měly význam a jak se v nich žilo a pracovalo.

Search