prostor pro moderní vzdělávání

Experimenty – přírodní katastrofy

Materiál popisuje postup 5 experimentů, ve kterých si žáci zkouší simulovat principy různých přírodních katastrof – povodní, sesuvů, skalního řícení, závrtů v krasových oblastech a zemětřesení.

Lom u Rokytky – rolová hra

Vyhledejte s žáky lom u Rokytky v mapě geologických lokalit v Říčanech a nejbližším okolí. Vypravte se do lomu prozkoumat ho. Poté, co žáci zjistí, jak lom vypadá a čím je zajímavý, zahrajte si s nimi rolovou hru.

Horniny v Geoparku Říčany

Texty s fotografiemi představují vybrané horniny, které jsou k vidění v Geoparku Říčany – vápenec, melafyr, čedič, rulu, hadec a pískovec.

Příběh hornin – prezentace

Interaktivní prezentace (formát .ppt) představuje zástupce hornin a minerálů, způsoby vzniku hornin, ukázky typických hornin z Říčan a jejich využití (například při stavbě hradu).

Hravá geologie – prezentace

Interaktivní prezentace (formát .ppt) představuje horniny a minerály, procesy, jak se mění horniny i krajina. Ukazuje, jak učíme o horninách zážitkově v geologické laboratoři Geoparku Říčany.

Minerály pod mikroskopem

Texty s  fotografiemi představují vybrané minerály, jejich vlastnosti – křemen, slídu, živec a kalcit. Porovnávají, jak vypadají pod obyčejným a polarizačním mikroskopem, který je součástí vybavení geologické laboratoře v  Geoparku Říčany.

Vánoční úkaz století

Tři dny před Vánocemi, v pondělí 21. prosince 2020, nás čeká velice vzácná astronomická podívaná. Dvě největší planety Sluneční soustavy, Jupiter a Saturn, se k sobě na obloze velice těsně přiblíží.

Kořeny říčanské krajiny

Kořeny říčanské krajiny Při cestě z Prahy do Říčan a pak dál na východ můžeme pozorovat, jak se zemský povrch mění. Terén je nejprve rovný, až k Říčanům, kde se začíná vlnit. Krajina dál směrem na Benešov je jiná, plná kopečků a údolí. Proč ta změna? Základem každé krajiny jsou horniny pod povrchem. Krajina se do dnešní podoby vyvinula postupně, na základě událostí starých miliony let. Je […]

Led

Ledpevný oxid vodíku Brodit se v hromadách minerálů, to zní pohádkově. Úplně vidím drahokamy ve Šmakově nebo Sindibádově jeskyni. Dostupnější dovádění ve spoustách drobných krystalů však umožňuje každoroční zima a její sníh. Podívejme se na obyčejnou vodu v přírodních souvislostech. Plynná voda je vodní pára, tekutou vodu známe důvěrně z každodenního používání. Když teplota za běžného tlaku klesne pod 0 °C, tekutá voda mrzne a krystaluje […]

Říčanská žula

Říčanská žula Rozlohou malé Čechy se mohou pyšnit obrovskou rozmanitostí hornin a díky tomu také různorodou krajinou. Stačí se podívat, co máme pod nohama v Říčanech. Na území města nacházíme horniny, které vznikly v pěti různých obdobích. Nejnápadnější jsou břidlice, ze kterých byl postaven říčanský hrad, nebo proslulá říčanská žula. Místní říčanská žula (neboli říčanský granit) je součástí velkého tělesa hlubinných vyvřelin, […]

Search