prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodRegionální učebniceVýukové materiályHorniny v Geoparku Říčany
zkumavka_fialová_27x62px

• geologie • horniny • krajina • 2. stupeň ZŠ

Texty s fotografiemi představují vybrané horniny, které jsou k vidění v Geoparku Říčany – vápenec, melafyr, čedič, rulu, hadec a pískovec. V popisu se žáci dozví, jak hornina vzniká, z čeho se skládá, kde se vyskytuje a k čemu se používá. Texty lze vytisknout a použít samostatně ve výuce, nebo provázat se zážitkovým programem v Geoparku Říčany.

Texty využíváme v programu pro 8. – 9. třídu Hravá geologie.

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.

Search