prostor pro moderní vzdělávání

Horniny a minerály

Program probíhá v Geoparku Říčany. Žáci se seznamují s příběhy vzniku vybraných hornin, a kde na Říčansku se tyto horniny vyskytují. Zkoumají okolí říčanského hradu.

Mapy Říčan a Říčanska pro děti

Učíte žáky pracovat s mapou a je pro ně orientace v internetových mapách ještě složitá? Použijte zjednodušenou mapku Říčan a okolí, nebo mapku Říčanska.

Zdroje obživy v přírodě – prezentace

Interaktivní prezentace (formát .ppt) představuje vybrané jedlé rostliny a divoká zvířata, které se vyskytují v přírodě na Říčansku. Poslední část se věnuje zdrojům vody v Říčanech a okolí.

Říčanský hrad – práce s textem

Přečtěte si s žáky o tom, jak vznikl říčanský hrad a jak se žilo ve středověkých Říčanech. Pracujte s porozuměním textu metodou INSERT.

Kvíz Počasí

Kvíz (ppt prezentace) ověřuje porozumění žáků tomu, jak počasí funguje v přírodě.

Prezentace Živly

Prezentace (ppt) představuje čtyři živly. Jak ovlivňují naše životy, kde pomáhají a ničí. Součástí prezentace jsou také ukázky vlivu člověka na krajinu a připomenutí povodní v Říčanech v roce 2013 a vichřice v Mukařově v roce 2020.

Příběh hornin – prezentace

Interaktivní prezentace (formát .ppt) představuje zástupce hornin a minerálů, způsoby vzniku hornin, ukázky typických hornin z Říčan a jejich využití (například při stavbě hradu).

Pracovní list Pitná voda u nás doma

Jak nejlépe porozumí žáci hodnotě pitné vody, proč a jak mají pitnou vodou šetřit? Zjišťují, jak se to týká jejich domácnosti. Pracovní list je určený do hodiny matematiky.

Mapa archeologických nálezů z pravěku

Vybrali jsme několik nálezů ze sbírek Muzea Říčany, které představují typické nálezy z našich sbírek. Všechny pocházejí z Říčan a okolí zejména z doby kamenné.

Život ve středověku

Program začíná geolokační hrou Za pokladem do středověkých Říčan v okolí zříceniny říčanského hradu. Hrou účastníky provází dítě ze středověku. Druhá část lekce probíhá v hradní zahradě.

Search