prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodRegionální učebniceKam na výletZ Mukařova kolem Babických rybníků
hrad_hnědá

• les • voda • historie • zvířata • celý rok

Vypravte se na trasu, která představuje historii i přírodu v okolí Mukařova. Začínáte u kamenného kostela, který tu sice nestojí dlouho, ale překvapí vás zajímavými stavebními prvky.

Lesní rybníky u Mukařova mají dlouhou tradici. Projdete od horního k dolnímu, prozkoumáte cestou, jak se obnovuje les a pokusíte se vyhledat stopy zaniklé vesnice.

V přílohách najdete informace o místech, kudy trasa prochází, a tipy na aktivity s dětmi. Můžete si je předem vytisknout, nebo stáhnout a číst v mobilu přímo na místě.

Trasa (délka trasy je cca 3 km)

Potok Výmola pramení v Mukařově, protéká kaskádou tří lesních rybníků.

Kostel a znovuoživení Mukařova

→ ke stažení PDF zde

Mukařov byl vypálen v roce 1645 švédskými vojsky. Trvalo několik stovek let, než se z toho obec vzpamatovala. Mukařov nezanikl, ale ještě v 19. století tu stálo jen několik domů.

Kostel přečkal útok Švédů, využívali ho obyvatelé ze širokého okolí. Postupně ale chátral, jeho osud pak zpečetilo, když se propadla část stropu. Stavba nového kostela byla důležitým impulsem pro rozvoj Mukařova.

Mukařovský kostel má zvláštnost – komín. Najdete ho?

Kostel byl postaven z žuly vytěžené v blízkém lomu.

Horní Babický rybník

→ ke stažení PDF zde

V Mukařově pramení potok Výmola, který hned za Mukařovem protéká kaskádou tří lesních rybníků.

Rybníky byly založené už v 18. století.  Pamětníci ještě vzpomínají na zaniklé koupaliště Ž.O.S. (celým názvem Živnostensko-Obchodnický vzájemně dobročinný Spolek), které vzniklo v roce 1940.  Bylo sice po dvou letech provozu oficiálně zrušeno, ale ještě v 70. a 80. letech se tu koupalo. V roce 2018 prošly rybníky celkovou obnovou.

Kudy protéká Výmola a do které řeky se vlévá? Jak dlouhou cestu urazí?

Hladina Horního Babického rybníka.

Janovický les

→ ke stažení PDF zde

Lesy na území Čech se v posledních desetiletích mění. Smrkové lesy ustupují smíšeným. Důvodem je malý brouček, lýkožrout smrkový, který dokáže poškodit smrkové lesy více než vichřice.

Smrkové monokultury nahrazují lesy smíšené, které lépe odolávají škůdcům i suchu. Stabilitu lesa podpoří také, když v něm rostou stromy různého věku, mladé a staré pohromadě.

Porovnejte, které druhy stromků rostou v lesních školkách, jsou tu úmyslně vysazované, a jaké najdete mimo oplocené školky – vyrostly z přirozeného náletu semen.

Lesní školka v Janovickém lese.

Zaniklá středověká vesnice Janovičky

→ ke stažení PDF zde

Mezi Mukařovem, Babicemi a Vojkovem, byla ve středověku vesnice Janovičky. Místní název Janovice jí připomíná dodnes. Stopy zaniklé vesnice je možné najít, pokud víte, kde a co máte hledat. I dnes je tu možné najít keramické střepy.

Území je chráněno jako kulturní památka, přistupujte ke zkoumání tak, abyste ho nepoškozovali.

Zaniklých vsí je v okolí víc. Nejznámější je  vesnice u Vojkova, o které se traduje, že sloužila jako inspirace pro pohádku o Petrovských loupežnících.

Proč se asi obyvatelé do Janoviček a dalších zaniklých vesnic nevrátili?

Protržená hráz v místě zaniklé vesnice Janovičky.

Dolní Babický rybník

→ ke stažení PDF zde

Dolní Babický rybník je třetí v kaskádě lesních rybníků. Kombinace prostředí lesa a vody poskytuje ideální prostředí pro mnoho živočichů.

Na malém ostrůvku je ideální místo pro hnízdění vodních ptáků, rušit je tam mohou jen odvážní plavci.

Vyhledejte na balvanech na břehu rybníka velké krystaly ortoklasu typické pro říčanskou žulu.

Dolní Babický rybník mohou využít příznivci přírodního koupání.

Poděkování

Děkujeme za konzultaci Janu Psotovi, spisovateli a publicistovi, který se věnuje regionální historii. O Mukařovském kostele sepsal publikaci, kterou doporučujeme zájemcům o podrobnější informace.

Zdroje informací

 

Search