prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodPro školyTvořivá hraTvořivá hra O metodě

Metodika tvořivých činností
v mateřské škole

Dneska si vyrobím
odpočívátko pro motýly

EN

O metodě Tvořivé hry

Tvořivá hra je ucelená metodika tvořivých činností určená především pedagogům MŠ, ale také dalším učitelům a rodičům. Chceme, aby tvoření v mateřských školách nebyla manufaktura, kde všechny děti vyrobí stejné výrobky podle předem daného návodu a hotové je odevzdají učitelce.

Metodu jsme vyvinuli v  Muzeu Říčany během čtyřletého projektu, testovali jsme ji s  desítkami učitelek mateřských škol, v  roce 2020 jsme vydali ucelenou metodiku. Metodika je kladně hodnocena nejen pedagogy MŠ a rodiči, ale i odbornou veřejností, bude doporučována jako studijní materiál studentkám oboru učitelství pro MŠ.

Myšlenka metody je postavena na 3 pilířích. Když myšlenku přijmete a chcete tvořivou hru dělat, je třeba dodržovat 7 pravidel. Výsledkem je ∞ dětských nápadů a výrobků.

„Celá metodika je v souladu s RVP PV“

3

pilíře

7

pravidel

dětských
nápadů 

Základní pilíře metody

„Metodika pomáhá učitelkám pochopit, co znamená role ‚průvodce‘ učením. Krůček po krůčku rozkrývá přes jednotlivá pravidla tvořivé hry cestu k podpoře a aktivaci dítěte, aby se rozvíjely jejich kompetence.“

doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., Katedra primární pedagogiky, PdF MU

„Tři pilíře, které autorky popisují, dávají v předškolním vzdělávání i celoživotním učení smysl. Že je základem učení hra, je nepopiratelnou skutečností. Převádět aktivitu z dospělého na dítě, zaměřovat pozornost na proces učení, to patří k hlavním principům současného pojetí předškolního vzdělávání.“

Mgr. Hana Splavcová, garantka předškolního vzdělávání NPI ČR

Každá hra má svoje pravidla. I tvořivá hra. Nemusíte se hned řídit všemi najednou – vyberte si to, které je pro vás nejdůležitější, a další přidávejte postupně. Až se vám pravidla trochu dostanou pod kůži, popřemýšlejte, zda by nestálo za to je dodržovat i jindy.

Pravidla Tvořivé hry:

A proč to děláme?

Metoda u dětí podporuje:

  • dovednost experimentovat a vymýšlení konstrukčních postupů
  • vysokou míru vnitřní motivace k tvoření
  • rozvoj tvořivého myšlení
  • ověřování vlastních nápadů a realizací
  • práce s chybou
  • samostatnost a aktivizaci dětí
  • dovednost zhodnotit vlastní práci
  • chuť vymýšlet vlastní nápady
  • spolupráce mezi dětmi
  • sebedůvěru dítěte

 

Search