prostor pro moderní vzdělávání

Cestou ze školy

Cestou ze školy program pro 3. – 5. ročník cyklus lekcí v délce 16 VH Město i jeho okolí bylo dlouho hlavně zemědělské. Naši rodiče a prarodiče jsou pro nás nejbližšími pamětníky nedávných změn krajiny – ústupu přírodních ploch výstavbě. Žák zjišťuje rozdíl mezi činnostmi, kterým se věnovali ve volném čase jeho rodiče, a těmi, kterými se zabývají jeho dnešní vrstevníci. Jaké důsledky měl […]

Proměny krajiny

Proměny krajiny program pro 8. – 9. ročník cyklus lekcí v délce 18 VH Žáci se během programu dozvídají o minulosti krajiny díky muzejním sbírkám a výpovědím pamětníků. Identifikují nedávné změny krajiny – ústup přírodních ploch výstavbě a neodpovědné hospodaření s  půdou na polích. Zjišťují, co bylo na místech, kudy dnes procházíme, před desítkami let a jak lze aktivně přispět k  připomenutí minulosti, nebo […]

Tvoř a hraj si

Tvoř a hraj si program pro MŠ cyklus lekcí v délce 32 VH Program vychází z  metody tvořivé hry – umožňuje dětem hravou formou poznávat práci s  přírodními materiály a se skutečnými nástroji. Děti mohou tvořit bez předem daných vzorových výrobků, hrát si s  tím, co vyrobí, a dále to upravovat. Děti se také učí pracovat samostatně podle obrázkových návodů. Celým […]

Sochy a prostorová tvorba

Sochy a prostorová tvorba program pro 8. – 9. ročník cyklus lekcí v délce 18 VH Prostorová tvorba zahrnuje práci s různými druhy materiálů, manipulace s objekty a tvorbu soch. Autor musí uvažovat nad umístěním objektu, volit vhodné prostředky a způsoby intervence například do veřejného prostoru. Nejen umělec se může vyjadřovat prostorovou tvorbou a vnímat její působení v krajině. Program nahlíží na význam soch a pomníků ve městě, představuje […]

Živly

Živly program pro 3. – 5. ročník cyklus lekcí v délce 16 VH Program představuje zážitkovou formou téma živlů, jejich působení v  krajině i v životě člověka. Žáci prozkoumávají působení živlů v  terénu, učí se měřit teplotu a srážky ve školní zahradě, zjišťují spotřebu pitné vody a využití vody v zahradě. V  Geoparku Říčany realizují řadu pokusů a interpretují na jejich základě vlastnosti a působení vody v  […]

Přírodní katastrofy

Přírodní katastrofy program pro 8. – 9. ročník cyklus lekcí v délce 16 VH Program zážitkovou formou seznámí žáky s principem vzniku přírodních jevů potenciálně vedoucích ke katastrofám. Žák se učí rozpoznat průvodní znaky blížících se přírodních neštěstí a dozví se, jak se zachovat v případě bezprostředního ohrožení katastrofou.    Na modelech domů a v modelové krajině v Geoparku Říčany se žáci seznámí s praktickými postupy, jak zabezpečit vlastní domov […]

Tvoř a poznávej

Tvoř a poznávej program pro 2. – 5. ročník (přizpůsobený pro žáky se SV cyklus lekcí v délce 32 VH Program představuje zážitkovou formou tradiční řemesla. Žáci objevují, která řemesla umožňují lidem v dnešní době větší soběstačnost. Společně pracují s nástroji a tvoří si přístřešek, rozdělávají oheň, pečou ze zadělaného těsta, šijí,  tkají, vyrábějí z proutí a vyzkoušejí si práci na farmě. Žáci v programu pracují s reálnými […]

Knižní kování

Knižní kování K jakým úvahám nás vybízejí nálezy knižních kování? Knižní kování jsou často jediným pozůstatkem zaniklých středověkých knih   → kompletní knihy se uchovaly vzácně, najdeme je v archivech nebo v knihovnách Knižní kování pomáhalo knihu zpevnit, aby se brzy nerozpadla, a zároveň šlo o  originální ozdobu. Středověká vzdělanost soustředěná v knihách do vynálezu knihtisku se knihy ručně opisovaly a přístup k nim měli hlavně […]

Mince

Mince Co se lze dozvědět z nálezu mincí? na minci je vyraženo jméno panovníka –→ podle toho se dá datovat, kdy vznikla Co je to pražský groš: česká stříbrná mince poprvé jej nechal v roce 1300 razit král Václav II. v Kutné Hoře s bohatými stříbrnými doly po mincovní reformě nahradil denáry a brakteáty v  době vlády Václava II. a Lucemburků měla mince […]

Klíč

Klíč O čem svědčí nálezy středověkých klíčů? klíče měly rozmanitý tvar a zdobení –→ lidé různých společenských vrstev ve středověku používali dveře, truhly a schránky se zámky –→ k nálezu klíčů dochází především v původní zástavbě Domy se běžně nezamykaly. Kov k  výrobě klíčů byl drahý. K  uzavření dveří sloužily petlice, které si lidé sami vyrobili ze dřeva. Na klíč se zamykaly domy bohatých nebo  […]

Search