prostor pro moderní vzdělávání

2. stupeň ZŠ

Jak myslíš, že budou ty kameny pak vypadat?
ÚvodPro školyVýukové programy pro školy2. stupeň ZŠ a gymnázia

Environmentální programy

Exkurze do lomu u Rokytky

Místo konání: terén u Rokytky
Kdy: duben až říjen
Délka programu:  2 vyučovací hodiny
Pro koho:   8. až 9. třída
Cena:  90 Kč/žák (minimálně 1 350 Kč za skupinu)

Lekce probíhá v lomu u Rokytky. Žáci ve skupinách zkoumají lom, pracují s geologickou mapou, s geologickým kladívkem a s pracovním listem.

Doprovodné materiály: Horniny v Geoparku Říčany – fotografie a texty, prezentace Hravá geologie

Rostlina pod mikroskopem

Téma: mikroskopování – rostliny
Místo konání: terén a muzeum
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena:  90 Kč/žák (minimálně 1 350 Kč za skupinu)

Jak rostliny hospodaří s vodou? Jakými mechanismy se vyrovnávají s jejím nadbytkem nebo nedostatkem? Přineseme si rostliny z terénu, pod mikroskopem a lupou prozkoumáme povrchy různých listů. Podíváme se na řezy kořenem a stonkem rostlin z různých typů prostředí.

Svět v kapce vody

Téma: mikroskopování – vodní organismy
Místo konání: terén a muzeum
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 90 Kč/žák (minimálně 1 350 Kč za skupinu)

Vyzkoušíme si badatelskou práci hydrobiologů. Podíváme se na kvalitu vod v říčanských potocích a rybnících pěkně zblízka, pod lupou i pod mikroskopem. Budeme pozorovat vodní mlže a hmyz, řasy, sinice i perloočky.

Badatelé

Téma:  badatelsky   orientovaná výuka
Místo konání: terén/škola
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 90 Kč/žák (minimálně 1 350 Kč za skupinu)

Vyzkoušejte si s  žáky metodu badatelsky orientovaného vyučování.  Žáci hledají výzkumnou otázku, stanovují hypotézu, zkoumají a vyhodnocují výsledky. Metoda akcentuje samostatné myšlení a skupinovou spolupráci. Máme připravené lekce na různá témata.

Globální změna klimatu

Téma:   klima
Místo konání: muzeum/škola
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 90 Kč/žák (minimálně 1 350 Kč za skupinu)

Co se stane s korálovými útesy, rašeliništi či polárními ledovci, pokud dojde ke
změně klimatu na naší planetě? Jak může každý z nás přispět ke snížení
uhlíkových emisí? Žáci ověří, jak funguje princip skleníkového efektu. Vyzkouší
si měření uhlíkové stopy a prozkoumají, jaké faktory její hodnotu ovlivňují.
Seznámí se také s argumenty vyvracející existenci současné klimatické změny a v diskuzi prověří jejich pravdivost.

Řemeslné dílny a výtvarné programy

Drátované šperky

Místo konání: muzeum/škola
Délka programu: 2-3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 130 Kč/žák (minimálně 1 950 Kč za skupinu)

Společně zapátráme v historii získávání a zpracování kovu. Seznámíme se s nástroji a materiály, které používá dráteník, prohlédneme si různé drátované předměty. Žáci si vyrobí šperky podle vzoru nebo vlastních návrhů.

Ornamenty v místě, kde bydlím

Místo konání: centrum Říčan
Kdy:  celý rok
Délka programu:  2 vyučovací hodiny
Pro koho:   6. až 7. třída
Cena:  90 Kč/žák (minimálně 1 350 Kč za skupinu)

Žáci procházejí městem a formou selfie zachycují ornamenty, které najdou. Na náměstí zkoumají ornamentální výzdobu a překreslují vybrané detaily na průhledné desky. Porovnávají styly ornamentů typické pro různá období.

Doprovodné materiály: animace Ornament v přírodě, Ornament v  kultuře, Ornament a řemeslo

Socha Antonína Švehly

Místo konání: muzeum a centrum Říčan
Kdy: celý rok
Délka programu:  4 vyučovací hodiny
Pro koho:   8. až 9. třída
Cena: 150 Kč/žák (minimálně 2 250 Kč za skupinu) 

Na příkladu příběhu sochy Antonína Švehly žáci tématizují funkci sochy a pomníku ve veřejném prostoru. Navštíví sochu v centru Říčan a u ní hrají simulační hru na veřejnou debatu o umisťování pomníků ve veřejném prostoru dnes i v minulosti. Připravují ve skupinách návrhy realizací soch v  Říčanech, návrhy prezentují a vyhodnocují je podle společně formulovaných kritérií.

Doprovodné materiály: animace Socha A. Švehly v ŘíčanechPříběh nedostavěné věznice v Říčanech

Historické programy

Středověký hrad

Místo konání: zahrada  u hradu  nebo školy
Kdy: duben až říjen
Délka programu: 3 vyučovací hodiny
Pro koho:   6. až 7. třída
Cena: 150 Kč/žák (minimálně 2 250 Kč za skupinu) 

Lekce probíhá v centru Říčan na zahradě u říčanského hradu, nebo v zahradě u školy. Žáci se věnují rukodělným, výtvarným a dalším činnostem, které souvisejí se středověkým způsobem života. Porovnávají život chudých a bohatých; lidí, kteří mají moc, a těch, kteří jsou jim podřízeni. 

Doprovodné materiály: vizualizace říčanského hradu ve středověku – video

Středověké městečko

Místo konání:   škola
Kdy:    celý rok
Délka programu:  3 vyučovací hodiny
Pro koho:   6. až 7. třída
Cena: 130 Kč/žák (minimálně 1 950 Kč za skupinu)

Žáci porovnávají život lidí z různých společenských vrstev, ve skupinách pracují s katalogem středověkých archeologických nálezů a s replikami dobových předmětů. Stavějí model říčanského hradu a zjišťují, jaká byla podoba středověkých Říčan.   

Doprovodné materiály: vystřihovací model hradu a středověkých domů, katalog archeologických nálezů ze středověku – Říčansko

Výlet do minulosti

Místo konání: terén (například Pacov)
Kdy:  duben až říjen
Délka programu:  4 vyučovací hodiny
Pro koho:   8. až 9. třída
Cena: 150 Kč/žák (minimálně 2 250 Kč za skupinu) 

Žáci naplánují podle kritérií trasu, seznámí se s aktuálními problémy zemědělské a příměstské krajiny, pracují se vzpomínkami pamětníků a sbírají materiál pro reportáž.

Doprovodné materiály: Vývoj krajiny na Říčansku, Říčanský uličník

Po kamenech zmizelých

Téma: historie
Místo konání: terén Říčany
Délka programu: 2 vyučovací hodiny (2 x 45 minut)
Cena: 90 Kč/žák (minimálně 1 350 Kč za skupinu)

Připomeneme si osudy židovských rodin ze druhé světové války. Projdeme se po kamenech zmizelých na říčanském náměstí, navštívíme infostánek na náměstí. Žáci pracují s fotografiemi a s dobovými dokumenty, na úkolech spolupracují ve skupinách, diskutují.

Historická vycházka po Říčanech

Téma: historie
Místo konání: terén Říčany
Délka programu: 2-3 vyučovací hodiny (2-3x 45 minut)
Cena: 90 Kč/žák (minimálně 1 350 Kč za skupinu)

Vycházka s historikem muzea. Žáci se dozvědí příběhy z historie o významných místech Říčan.

Geopark Říčany

Nerostné suroviny

Téma: horniny a minerály
Místo konání: Geopark Říčany
Kdy: duben-říjen
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 130 Kč/žák (minimálně 1 950 Kč za skupinu)

Vyhledáme ložisko rud, prozkoumáte středověkou štolu a pomocí pokusů posoudíte různé vlastnosti kovů. Přijdeme na to, k čemu všemu kovy využíváme. Kolik jich zrovna máme u sebe? Zjistíme, jak se nerostné suroviny těží, co se těží v našem kraji. Posoudíme, jak těžba ovlivňuje životní prostředí.  

Jak vzniká krajina

Téma: neživá příroda
Místo konání: Geopark Říčany
Kdy: duben-říjen
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 130 Kč/žák (minimálně 1 950 Kč za skupinu)

Jak vznikala krajina, kde žijeme? Co formuje skalní soutěsky, říční údolí, kamenná moře a rozeklané skály? Proč dochází k sesuvům půdy a je vůbec možné jim zabránit? Prozkoumáme, jaký vliv na horniny mají vítr, voda, mráz, teplo a gravitace. V geologické expozici se seznámíme s útvary, které můžeme najít na různých místech České republiky. Zaměříme se také na místa v naší krajině, která chráníme jako svědky dávné minulosti – kamenná moře, skalní věže a jeskyně.

Pestrý svět minerálů a hornin

Téma: horniny a minerály
Místo konání: Geopark Říčany
Kdy: duben-říjen
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 130 Kč/žák (minimálně 1 950 Kč za skupinu)

Nahlédněte s námi do světa minerálů a hornin. Naučíme se rozlišovat horniny podle jejich vzhledu, minerálního složení a původu na usazené, vyvřelé a přeměněné. Vyzkoušíme si identifikaci minerálů pomocí zkoušek jejich vlastností. Uvidíme růst krystaly v přímém přenosu. V geologické laboratoři si ukážeme řezání vzorků hornin a nahlédneme do nitra kamenů polarizačním mikroskopem. Vhodné zejména pro 8-9. třídu.

Za trilobity a dinosaury

Téma: paleontologie
Místo konání: Geopark Říčany
Kdy: duben-říjen
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 130 Kč/žák (minimálně 1 950 Kč za skupinu)

Vydejte se s námi na cestu do pravěku. Vyzkoušíme si práci paleontologů, odkryjeme zkameněliny z dávných moří i karbonských pralesů. Projdeme se minulostí Země až k prvním lidem a jejich pazourkovým nástrojům. Předvedeme si, jak vznikají zkameněliny, a odlijeme si otisk trilobita a amonita ze sádry. Dozvíme se, kam se vydat za zkamenělinami přesliček a trilobitů.

Pobytové programy

Jak přežít v divočině

Téma: stmelovací program
Místo konání: hájovna
Délka programu: 2 dny (2. den konec okolo 14 h)
Cena:  1 300 Kč/žák (při účasti minimálně 15 žáků) – včetně ubytování a stravy

Dokážete v přírodě přežít bez moderních technologií? Zažijte s námi dva dny plné nevšedních zážitků. Naučíme se rozdělat oheň bez sirek, postavit přístřešek k přenocování, najít v lese něco k jídlu a zorientovat se v terénu. Stmelovací program pro školní kolektivy na základě principů zážitkové pedagogiky.

Expedice Říčanský les

Téma: les, voda, půda
Místo konání: hájovna, terén
Délka programu: 2 dny (2. den konec okolo 14 h)
Cena: 1 300 Kč/žák (při účasti minimálně 15 žáků) – včetně ubytování a stravy

Budeme bádat v lese, v půdě a ve vodách Říčanského lesa. Žáci pracují ve skupinách, mapují rostliny a živočichy v různých typech prostředí, učí se je poznávat a šetrně se k nim chovat. Výsledky si vzájemně prezentují. Program probíhá zejména v terénu v okolí Říčanské hájovny.

Třída jako tým

Téma: stmelovací program
Místo konání: hájovna
Délka programu: 2 dny (2. den konec okolo 14 h)
Cena:  1 300 Kč/žák (při účasti minimálně 15 žáků) – včetně ubytování a stravy

Napínavý příběh, kde nebudete diváky, ale účastníky. Na každém členu skupiny bude záležet, zda se vám podaří splnit náročné úkoly, a dokázat, že jste skvělý tým. Stmelovací program pro školní kolektivy na základě principů zážitkové pedagogiky. Náplní jsou prožitkové sebepoznávací aktivity, aktivity zaměřené na spolupráci a rozvoj pozitivních vztahů ve skupině.

Search