prostor pro moderní vzdělávání

2. stupeň ZŠ

Jak myslíš, že budou ty kameny pak vypadat?

Environmentální programy

Rostlina pod mikroskopem

Téma: mikroskopování – rostliny
Místo konání: terén a muzeum
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena:  70 Kč/žák (minimálně 1050 Kč za skupinu)

Jak rostliny hospodaří s vodou? Jakými mechanismy se vyrovnávají s jejím nadbytkem nebo nedostatkem? Přineseme si rostliny z terénu, pod mikroskopem a lupou prozkoumáme povrchy různých listů. Podíváme se na řezy kořenem a stonkem rostlin z různých typů prostředí.

Svět v kapce vody

Téma: mikroskopování – vodní organismy
Místo konání: terén a muzeum
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 70 Kč/žák (minimálně 1050 Kč za skupinu)

Vyzkoušíme si badatelskou práci hydrobiologů. Podíváme se na kvalitu vod v říčanských potocích a rybnících pěkně zblízka, pod lupou i pod mikroskopem. Budeme pozorovat vodní mlže a hmyz, řasy, sinice i perloočky.

V lese

Téma: les
Místo konání: terén
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 70 Kč/žák (minimálně 1050 Kč za skupinu)

Prozkoumáme, jak se les obnovuje, seznámíme se s jeho využíváním v historii i současnosti. Součástí programu je rolová hra, ve které žáci diskutují a rozhodují o záměru vybudování lesní hřiště.

V zahradě

Téma: zahrada
Místo konání: zahrada
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 70 Kč/žák (minimálně 1050 Kč za skupinu)

Zahrada je funkční celek. Není to jen kulisa, prostor, kde hrajeme hry a grilujeme. Je to místo pro relaxaci a kontakt se živou přírodou, poskytuje nám čerstvé bylinky, ovoce a zeleninu. Žáci navrhují ve skupinách projekty školní zahrady.

Badatelé

Téma:  badatelsky   orientovaná výuka
Místo konání: terén/škola
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 70 Kč/žák (minimálně 1050 Kč za skupinu)

Vyzkoušejte si s  žáky metodu badatelsky orientovaného vyučování.  Žáci hledají výzkumnou otázku, stanovují hypotézu, zkoumají a vyhodnocují výsledky. Metoda akcentuje samostatné myšlení a skupinovou spolupráci. Máme připravené lekce na různá témata.

Globální změna klimatu

Téma:   klima
Místo konání: muzeum/škola
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 70 Kč/žák (minimálně 1050 Kč za skupinu)

Co se stane s korálovými útesy, rašeliništi či polárními ledovci, pokud dojde ke změně klimatu na naší planetě? Jak může každý z nás přispět ke snížení uhlíkových emisí? Žáci ověří, jak funguje princip skleníkového efektu. Vyzkouší si měření uhlíkové stopy a prozkoumají, jaké faktory její hodnotu ovlivňují. Seznámí se také s argumenty vyvracející existenci současné klimatické změny a v diskuzi prověří jejich pravdivost.

Řemeslné dílny

Dílna textilních řemesel

Místo konání: muzeum/škola
Délka programu: 2-3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena:  90 Kč/žák (minimálně 1350 Kč za skupinu)

Projdeme si postup zpracování ovčí vlny od surového rouna ke svetru. Seznámíme se s přírodními materiály a textilními technikami, které používali naši předkové. Vyzkoušíme si práci na stolním stavu, utkáme si kus látky na kolíkovém stávku a vyzkoušíme si techniku drhání.

Drátované šperky

Místo konání: muzeum/škola
Délka programu: 2-3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 90 Kč/žák (minimálně 1350 Kč za skupinu)

Společně zapátráme v historii získávání a zpracování kovu. Seznámíme se s nástroji a materiály, které používá dráteník, prohlédneme si různé drátované předměty. Žáci si vyrobí šperky podle vzoru nebo vlastních návrhů.

Potisk triček

Místo konání: muzeum/škola
Délka programu: 2-3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 90 Kč/žák (minimálně 1350 Kč za skupinu)

Žáci si natisknou předem připravené jednobarevné motivy technikou sítotisku na vlastní tričko. Dílna je vhodná také pro potisk triček absolventů, sportovních týmů a jiných zájmových kroužků. Při tisku vlastního motivu (například logo školy) se platí navíc 300 Kč za přípravu. Motiv je nutné zaslat nejpozději dva týdny před konáním dílny ke zpracování.

Plstění obalu na mobil nebo míček

Místo konání: muzeum/škola
Délka programu: 3-4 vyučovací hodiny (4x 45 minut)
Cena: 120 Kč/žák (minimálně 1800 Kč za skupinu)

Žáci se seznámí s technikou mokrého a suchého plstění vlny. Vyrobí si obal na telefon nebo míček. Dle zájmu je možné zaměřit dílnu na výrobu plstěných 3D objektů – šperků, figurek zvířat, dekorací.

Šití tašky

Místo konání: muzeum
Počet žáků: max. 20 žáků
Délka programu: 4-5 vyučovacích hodin (5x 45 minut)
Cena: 150 Kč/žák (minimálně 2250 Kč za skupinu)

V dílně se prakticky seznámíme se základy práce na šicím stroji. Ukážeme si, jak se strojem zacházet, jak vybrat vhodnou látku, zkusíme šít různé typy stehů. Každý si ušije svou tašku.

Historické programy

Historická vycházka po Říčanech

Téma: historie
Místo konání: terén Říčany
Délka programu: 2-3 vyučovací hodiny (2-3x 45 minut)
Cena:  70 Kč/žák (minimálně 1050 Kč za skupinu)

Vycházka s historikem muzea. Žáci se dozvědí příběhy z historie o významných místech Říčan – hrad, kostel, radnice, náměstí, katovna a další.

Geopark Říčany

Nerostné suroviny

Téma: horniny a minerály
Místo konání: Geopark Říčany
Kdy: duben-říjen
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 50 Kč/žák (minimálně 750 Kč za skupinu)

Vyhledáme ložisko rud, prozkoumáte středověkou štolu a pomocí pokusů posoudíte různé vlastnosti kovů. Přijdeme na to, k čemu všemu kovy využíváme. Kolik jich zrovna máme u sebe? Zjistíme, jak se nerostné suroviny těží, co se těží v našem kraji. Posoudíme, jak těžba ovlivňuje životní prostředí.  

Jak vzniká krajina

Téma: neživá příroda
Místo konání: Geopark Říčany
Kdy: duben-říjen
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 70 Kč/žák (minimálně 1050 Kč za skupinu)

Jak vznikala krajina, kde žijeme? Co formuje skalní soutěsky, říční údolí, kamenná moře a rozeklané skály? Proč dochází k sesuvům půdy a je vůbec možné jim zabránit? Prozkoumáme, jaký vliv na horniny mají vítr, voda, mráz, teplo a gravitace. V geologické expozici se seznámíme s útvary, které můžeme najít na různých místech České republiky. Zaměříme se také na místa v naší krajině, která chráníme jako svědky dávné minulosti – kamenná moře, skalní věže a jeskyně.

Pestrý svět minerálů a hornin

Téma: horniny a minerály
Místo konání: Geopark Říčany
Kdy: duben-říjen
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 70 Kč/žák (minimálně 1050 Kč za skupinu)

Nahlédněte s námi do světa minerálů a hornin. Naučíme se rozlišovat horniny podle jejich vzhledu, minerálního složení a původu na usazené, vyvřelé a přeměněné. Vyzkoušíme si identifikaci minerálů pomocí zkoušek jejich vlastností. Uvidíme růst krystaly v přímém přenosu. V geologické laboratoři si ukážeme řezání vzorků hornin a nahlédneme do nitra kamenů polarizačním mikroskopem. Vhodné zejména pro 8-9. třídu.

Za trilobity a dinosaury

Téma: paleontologie
Místo konání: Geopark Říčany
Kdy: duben-říjen
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 70 Kč/žák (minimálně 1050 Kč za skupinu)

Vydejte se s námi na cestu do pravěku. Vyzkoušíme si práci paleontologů, odkryjeme zkameněliny z dávných moří i karbonských pralesů. Projdeme se minulostí Země až k prvním lidem a jejich pazourkovým nástrojům. Předvedeme si, jak vznikají zkameněliny, a odlijeme si otisk trilobita a amonita ze sádry. Dozvíme se, kam se vydat za zkamenělinami přesliček a trilobitů.

Výstavy

Aktuální výstava - program pro školy


Místo konání:  muzeum 
Délka programu:  2 vyučovací hodiny (2x 45 minut)
Cena:  50 Kč/žák

Výstavy a doprovodné programy pro školy  připravujeme tak, aby se žáci  mohli sami zapojit, prožít a vyzkoušet si nejrůznější situace,  dozvídat se a objevovat informace zážitkovou formou.

Programy jsou přizpůsobené věku žáků.

Pobytové programy

Jak přežít v divočině

Téma: stmelovací program
Místo konání: hájovna
Délka programu: 2 dny (2. den konec okolo 14 h)
Cena:  950 Kč/žák (při účasti minimálně 15 žáků) – včetně ubytování a stravy

Dokážete v přírodě přežít bez moderních technologií? Zažijte s námi dva dny plné nevšedních zážitků. Naučíme se rozdělat oheň bez sirek, postavit přístřešek k přenocování, najít v lese něco k jídlu a zorientovat se v terénu. Stmelovací program pro školní kolektivy na základě principů zážitkové pedagogiky.

Expedice Říčanský les

Téma: les, voda, půda
Místo konání: hájovna, terén
Délka programu: 2 dny (2. den konec okolo 14 h)
Cena: 950 Kč/žák (při účasti minimálně 15 žáků) – včetně ubytování a stravy

Budeme bádat v lese, v půdě a ve vodách Říčanského lesa. Žáci pracují ve skupinách, mapují rostliny a živočichy v různých typech prostředí, učí se je poznávat a šetrně se k nim chovat. Výsledky si vzájemně prezentují. Program probíhá zejména v terénu v okolí Říčanské hájovny.

Akce T

Téma: stmelovací program
Místo konání: hájovna
Délka programu: 2 dny (2. den konec okolo 14 h)
Cena:  950 Kč/žák (při účasti minimálně 15 žáků) – včetně ubytování a stravy

Napínavý příběh, kde nebudete diváky, ale účastníky. Na každém členu skupiny bude záležet, zda se vám podaří splnit náročné úkoly, a dokázat, že jste skvělý tým. Stmelovací program pro školní kolektivy na základě principů zážitkové pedagogiky. Náplní jsou prožitkové sebepoznávací aktivity, aktivity zaměřené na spolupráci a rozvoj pozitivních vztahů ve skupině.