prostor pro moderní vzdělávání

Workshop Jak učit badatelsky o přírodě

Představení principů a možností využití metody Badatelsky orientované výuky. Metoda rozvíjí kompetence k učení, schopnost klást vlastní otázky a hledat řešení, interpretovat výsledky a učit se chybou.

Workshop Sdílíme zdroje pro výuku

Chcete, aby učitelé spolupracovali, sdíleli přípravy a pomůcky? Představíme možnosti a přínosy vzájemného sdílení. Povedeme řízenou diskusi směřující ke konkrétním výstupům. Ukážeme zdroje výukových materiálů z webu Regionální učebnice Říčansko.

Workshop Jak učit o neživé přírodě

Ukážeme, jak učit o neživé přírodě zábavně. Představíme prostředí geoparku a jeho využití ve výuce, vyzkoušíte si metody vhodné pro realizaci ve škole.

Workshop Učíme pro reálný život

Vyzkoušíme si aktivity a pomůcky z Regionální učebnice Říčansko, které podpoří žáky v rozvoji kompetencí a dovedností. Materiály se využívají v různých předmětech, ale učíme v souvislostech.

Search