prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodPro školyWorkshopy a podpora učitelůWorkshop Učíme v zahradě matematiku a češtinu

Učíme v zahradě matematiku a češtinu

Akreditace DVPP pro: učitele 1. a 2. stupně ZŠ, speciálních škol a vychovatele

Délka: 8 vyučovacích hodin (4 a 4 vyučovací hodiny)

Jak jít snadno s výukou ven a jaké přínosy taková výuka přináší učitelům i dětem? V první části si vyzkoušíme na vlastní kůži, jak na výuku matematiky a češtiny venku. Připravené lekce jsou propojené s RVP pro 1. stupeň ZŠ. Po ukončení prvního bloku workshopu zapůjčíme škole pomůcky, aby si je učitelé mohli vyzkoušet s žáky. Na druhém workshopu budeme sdílet zkušenosti a učitelé si vyrobí svou pomůcku pro výuku venku. Ideální rozmezí mezi oběma workshopy je měsíc.

Lektorka: Edita Ježková

Objednejte si workshop do školy:

Cena: 10 000 Kč + doprava, 10 až 20 účastníků

Kontakt: edita.jezkova@muzeum.ricany.cz

Říkají o kurzu:

„Oceňuji praktické náhledy při diskuzi, postřehy a doporučení.“

„Kladu si cíl zpočátku učit venku například 1 hodinu týdně nebo jednou za 14 dní.“

„Změnil se můj pohled na výuku venku, budu jí používat i v jiných předmětech (myšleno jiných, než přírodověda).“

Zpětná vazba účastníků workschopu.

SOUVISEJÍCÍ METODICKÁ PODPORA:

Společně ze školy do přírody

Publikace vznikla jako výsledek úzké spolupráce pracovníků Muzea Říčany, Společnosti pro kvalitu školy a pedagogů zapojených do projektu Oborový Mentoring v přírodovědném a polytechnickém vzdělávání.

Publikace je ZDARMA KE STAŽENÍ.

Chcete, aby učitelé spolupracovali, sdíleli přípravy a pomůcky? Představíme možnosti a přínosy vzájemného sdílení. Povedeme řízenou diskusi směřující ke konkrétním výstupům. Ukážeme zdroje výukových materiálů z webu Regionální učebnice Říčansko.

Vyzkoušejte si se svými žáky některý z našich environmentálních programů vedených lektorkou.

Většina programů probíhá venku, v lese, u vody nebo ve školní zahradě.

Programy je možné hradit ze Šablon III. – Projektový den.

Realizaci finančně podporují:

Search