prostor pro moderní vzdělávání

Tvořivá hra a dřevo

Všichni se jistě shodnou na tom, že dřevo je vhodný a skvělý materiál i pro nejmenší děti.

Hra s volnými prvky

Pojem známý spíše pod anglickým názvem „Loose parts play“ představuje formu hry s prvky a objekty, které nejsou pevně umístěné a se kterými mohou děti manipulovat podle vlastní fantazie.

Práce s nástroji v mateřské škole

Rozhovor s ředitelkou MŠ Světice.

Rozhovor s Gabrielou Blovskou, ředitelkou Mateřské škole Světice, která dlouhodobě podporuje práci s nástroji a metodu tvořivé hry.

Search