Čížek lesní

„Čížečku, čížečku, ptáčku maličký, pověz mi čížečku, jak sejou mák?“ Ze všech činností spojených v písničce s mákem – jak roste, kvete, jak lámou, melou a jedí mák – by si čížek poradil jen s jedinou, zato dobře. V minulosti bylo natolik běžné vidět čížka, jak vybírá mák z makovic, až se spojitost čížka s mákem promítla do lidové písně.

Páni z Říčan ve středověku, díl 3. – Jimram z Říčan

V předchozím díle jsme se seznámili s patrně nejvýznamnějším středověkým pánem z Říčan Oldřichem, který v Říčanech skutečně žil. Nyní se přesuneme do doby vlády králů z dynastie Lucemburků, jejichž současníkem byl Oldřichův vnuk Jimram.

Třmen

Třmeny jsou původně kožené a později kovové rámy na nohy jezdce na koni, které bývaly (a dosud jsou) připoutány k sedlu. Nejstarší třmeny známe z Indie a z Číny, do Evropy se dostaly až s Avary v době tzv. stěhování národů.