prostor pro moderní vzdělávání

Veleúspěšný podnikatel Antonín Chmel

ÚvodPíšeme pro vásVeleúspěšný podnikatel Antonín Chmel

Veleúspěšný podnikatel Antonín Chmel

Před 125 lety, 16. září 1898, zemřel ve věku nedožitých třiačtyřiceti let úspěšný továrník z rodiny Chmelovy. Té už jsme se na stránkách Kurýra věnovali. Antonínovým tatínkem byl v Říčanech oblíbený řezník Josef Chmel. Jeho nevlastními bratry pak operní pěvci Otakar a Václav a také úspěšný konstruktér Jaroslav.

Antonín Chmel se narodil 18. října 1855 v prvním manželství Josefa Chmela. Maminka Kateřina pocházela z Jimramova. Za svůj poměrně krátký život se dokázal prosadit v řemesle, které se u nich v rodině předávalo po generace. Znalosti nabyl v Praze a ve Vídni. Jeho současníci ho v Národních listech roku 1898 popsali jako „pilného, neúmorného přičinlivého českého živnostníka, který výhradně jen vlastní silou a energií domohl se poměrně rychle značného jmění a stal se majitelem továrny“.

Ještě předtím si v roce 1876 otevřel v Praze obchod na rohu Havlíčkovy třídy a Tylova náměstí. V té době zdokonalil recepturu Františka Zvěřiny na pražskou šunku a na její výrobě si dával skutečně záležet. Využíval české kvalitní maso, vybrané vodní prameny a pečlivě dodržoval výrobní postup. Kvalita tohoto výrobku mu otevřela dveře nejen na rakouský, ale i na bavorský nebo rumunský dvůr. Zvyšující oblibu jeho výrobků dokládá i fakt, že jeho rozvíjející se závod měl několik poboček, například v Karlových Varech, kde ji vedl bratr Václav.

Antonín Chmel byl ve svém oboru považován za velkého znalce. Aktivně se podílel na činnosti živnostenských organizací a hájil zájmy svého stavu všude, kde mohl. Také v zastupitelstvu města Královské Vinohrady. Byl aktivním sokolem, finančně podporoval a udržoval jeho pražský hudební sbor. Rád se účastnil výletů domácích i do ciziny, například do Francie, kterou si oblíbil. Jeho dobročinnost pocítily říčanské děti, které se účastnily Zemské jubilejní výstavy v Praze (1891). Ve školní kronice se píše, že byly „na posilněnou podarovány p. Antonínem Chmelem, rodákem zdejším a uzenářem z Vinohrad, chutnými párky“. Přes padesát děti ze zdejší školy se mohlo vypravit i na další, tentokrát Národopisnou výstavu (1895). K večeři tehdy dostaly uzenky.

Když Antonín Chmel po třídenní srdeční slabosti v poměrně mladém věku zemřel, psalo se o něm v Národních listech, že to byl „rázovitý, sympatický zjev z naší společnosti, pravý zástupce středních vrstev, uvědomělý, jenž prožil život plný energické činnosti a úspěchů“. Podařilo se mu totiž vybudovat „První českou akciovou továrnu na šunky a uzenářské zboží Antonín Chmel“ na Královských Vinohradech, která v té době patřila k největším v Čechách a byla velice moderní a dál se rozrůstala. Jen pro představu: zatímco v roce 1898 zde pracovalo na třicet dělníků, o třicet let později (v roce 1929) jich bylo už přes dvě stě. A k tomu ještě tři desítky úředníků. Za projektem moderního závodu stál architekt Josef Martin, který v areálu Na Zvonařce počítal i s nájemními byty. Jeden z nich si pronajal například malíř Luděk Marold.

Podnik i po Antonínově smrti nadále prosperoval. Chmelova manželka Josefa, se kterou měl jedinou dceru, se provdala za dlouholetého ředitele podniku Jana Šimáčka. Podařilo se jim zrealizovat Antonínovu myšlenku na vývoz za oceán, a tak pražskou šunku dováželi do USA, Kanady nebo Austrálie. Továrna fungovala také v těžkých momentech moderních českých dějin, v období první světové války, za hospodářské krize i v době opětovného světového válečného konfliktu. Nové politické zřízení po roce 1948 a jeho snahy v podobě znárodnění byly ale pro závod likvidační. Výroba vyhlášené pražské šunky skončila v roce 1950. Stejně o něco později dopadly salámy a špekáčky.

Po otevření největšího masokombinátu v ČSSR v roce 1977 v Písnici byla ukončena i výroba Na Zvonařce. Zdejší areál byl v druhé polovině devadesátých let přebudován na byty a Chmelova vila na hotel Palais art Hotel Prague. V hale hotelu najdeme olejomalbu od Ferdinanda Váchy, která zachycuje Antonína Chmela a je tak trvalou památkou na tuto jedinečnou osobnost.

Šárka Vydrařová

Jako zdroj informací pro tento text byly využity: Wikipedie, veřejně přístupné matriky, školní kronika 1. ZŠ Říčany, Víkend příloha Práva z 9. října 2020, Národní listy ze 17. září 1898.

Antonín Chmel (1855–1898), další výjimečná osobnost z rodiny Chmelovy, která přispěla ke slávě Čech i Říčan
Search