Tvořivá hra v zahradě

Tvořivá hra v zahradě Zahrada je místo, kde můžeme odpočívat, hrát si, tvořit nebo zkoumat. Mnoho mateřských škol má zahradu, ve které děti tráví čas každý den. Zahrady jsou různé, některé jsou staré a rozlehlé, se vzrostlými stromy, některé jsou menší a rozčleněné do různých koutků. Některé zahrady mají „jen“ trávník a pískoviště, nové zahrady […]

Etnograf a spisovatel Jaromír Jech

Etnograf a spisovatel Jaromír Jech Do Říčan přišel v roce 1950 vyučovat na nově otevřené gymnázium a už tady zůstal. Jeho celoživotní pilná práce ovšem daleko přesáhla hranice našeho města a regionu. Jaromír Jech se narodil 27. srpna 1918 manželům Ferdinandu Jechovi a Marii, rozené Šundové, v nedalekých Václavicích u Benešova. Jednalo se o učitelskou rodinu skrz […]

Pražské jaro v Minsku

Počátkem roku 1968 jsme s kolegou dostali pozvánku na Mezinárodní kongres o přestupu tepla a přenosu hmoty, pořádaný v květnu toho roku Akademií Nauk Běloruské sovětské socialistické republice v Minsku.

Zlatohlávci

Zlatohlávci jsou mezi brouky vyhlášení krasavci. Díky své velikosti a atraktivnímu vzhledu bývají nepřehlédnutelní.

Kosatec sibiřský

Kosatec sibiřský snad ani nejde na vlhkých loukách přehlédnout. Pozornost upoutá vysokým vzrůstem a nádhernými, modře zbarvenými květy. Bohužel větším uměním je ho vůbec zahlédnout. Od poloviny 20. století z naší přírody výrazně mizí.

Otakar Chmel

Narodil se 15. února 1879 do rodiny oblíbeného říčanského řezníka Josefa Chmela, prvního náčelníka zdejšího Sokola, a jeho druhé manželky Františky Petrážové.

Proč se mají na jaře děti umazat od bláta?

Reportáže ze života mateřských škol Proč se mají děti na jaře umazat od bláta a co všechno vymyslí, když ve školce vymýšlet mohou? V rámci projektu Rok v tvořivé zahradě připravuje Muzeum Říčany sérii reportáží na téma polytechnická výchova a environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) v mateřských školách na Říčansku. Reportáže jsou dostupné na […]