prostor pro moderní vzdělávání

Hmyz v zahradách

Proč se dnes tak často mluví o hmyzu? Proč ho vůbec chceme podporovat? Vždyť dlouhá desetiletí se hmyz skloňoval hlavně ve spojitosti s hmyzími škůdci a běžný hmyz nestál nikomu za řeč.

Biouhel z větví ovocných stromů

Ořezané větve se většinou pálí, nebo odvážejí do sběrného dvora do bioodpadu. Ale je tu ještě jedna zajímavá možnost – vyrobit biouhel. Když ho následně zapracujeme do půdy na zahradě, pomůžeme tím jednak zlepšit její schopnost zadržovat vodu i živiny, jednak alespoň trochu snížíme naši uhlíkovou stopu.

kniha Říčanský uličník

Říčanský uličník Průvodce městem a přírodou pro malé i velké Muzeum Říčany, autorky: Renata Skalošová, Kateřina Čiháková, grafická úprava Eva Sosnovcová Kniha je k dostání v muzeu a na muzejním e-shopu. Malé nahlédnutí do ní je připraveno na venkovní výstavě před Starou radnicí. Publikace přibližuje město a okolí starých časů i jeho současnou podobu. Je propojená s Regionální učebnicí Říčansko, která je dostupná na webu muzea. Uličníky […]

Ježci

Ježek se přizpůsobil měnící se krajině a naučil se žít v zahradách. Lidé mají ježky v oblibě a na podzim se jim snaží pomoct. Kdy je ale dobré ježka zachraňovat?

Pavouci a babí léto

Dnes už jsou tajemství vzdušného cestování pavouků odhalena, ale stále se objevují zajímavé novinky.

Land art – animace

Hledejte inspiraci pro tvorbu v přírodě u umělců, ale také v říčanské krajině.

Umění a příroda

Žáci pracují s  animací, která představí přístupy 3 umělců z  oblasti landartu, poté si vyzkoušejí práci s  přírodninami a tvorbu ve venkovním prostředí. Porovnávají rozdílné prostředí pro tvorbu a seberealizaci.

Mapy Říčan a Říčanska pro děti

Učíte žáky pracovat s mapou a je pro ně orientace v internetových mapách ještě složitá? Použijte zjednodušenou mapku Říčan a okolí, nebo mapku Říčanska.

Zdroje obživy v přírodě – prezentace

Interaktivní prezentace (formát .ppt) představuje vybrané jedlé rostliny a divoká zvířata, které se vyskytují v přírodě na Říčansku. Poslední část se věnuje zdrojům vody v Říčanech a okolí.

Search