prostor pro moderní vzdělávání

Šrapnel z bitvy u Kraśniku (1914)

ÚvodPíšeme pro vásŠrapnel z bitvy u Kraśniku (1914)

Ze sbírek muzea: Šrapnel z bitvy u Kraśniku (1914)

Šrapnel je označení pro dělostřelecký náboj, který se používal (a dodnes používá) proti živým cílům a skládá se ze tří částí. První částí je hlavice (často opatřená časovačem), druhou je trubice vyplněná kuličkami a třetí trubice s trhavinou. Šrapnel je pojmenován podle anglického generála z 18. století Henryho Shrapnela, jehož zásluhou se začaly šrapnely zavádět u dělostřeleckých jednotek a postupně zcela nahradily dělové koule.

Ve sbírkách říčanského muzea se nachází 18 pozůstatků šrapnelů z rakousko-pruské války (1866) a 1. světové války (1914–1918). Nejčastěji se jedná o časovače, které vojáci po bitvách sbírali a brali si je domů na památku. Zatímco v případě šrapnelů z roku 1866 víme, že pochází z bitvy u České Skalice, pouze u jednoho z prvoválečných šrapnelů víme, v jaké bitvě byl použit. Šrapnel (na snímku) daroval muzeu Jaroslav Koukal z Říčan a pochází z bitvy u Kraśniku (23. – 25. 7. 1914), která byla prvním střetnutím mezi rakousko-uherskou a ruskou armádou za 1. světové války. Značnou část rakouské armády tvořili Češi. Bitva skončila vítězstvím Rakouska, které postoupilo dále na území Haliče, kde začali vojáci hloubit své první zákopy. Velká válka propukla naplno a vy se s ní můžete blíže seznámit na nové výstavě Tohle je válka (1914–1918) v říčanském muzeu, kde mimo jiné spatříte i uvedený předmět.

Jan Boukal

Search