prostor pro moderní vzdělávání

Sklepy říčanských domů: Stará říčanská radnice čp. 83

ÚvodPíšeme pro vásSklepy říčanských domů: Stará říčanská radnice čp. 83

Sklepy říčanských domů: Stará říčanská radnice čp. 83

Uprostřed Masarykova náměstí stojí budova, která bývala po staletí srdcem města. Původní radnice, která se nacházela na stejném místě, byla z druhé poloviny 17. století. Tehdy se jednalo o přízemní budovu, roku 1736 bylo k radnici přistavěno patro s věžičkou a hodinami.

V této podobě stála na říčanském náměstí do roku 1864, kdy se začalo se stavbou radnice nové. (Nevíme, zda nešlo pouze o důkladnou přestavbu.) Naštěstí místní před proměnou původní stavbu vyfotografovali. Stará radnice, jak jí dnes říkáme, protože na náměstí vznikla na začátku 20. století i radnice nová (původně okresní úřad), patří k nejstarším zachovaným říčanským domům. Město o interiér a exteriér jedné z dominant Říčan intenzivně pečuje. Pokud by zdi mohly vyprávět, jistě bychom se dozvěděli mnoho zajímavostí a příběhů. Nesmíme zapomenout na sklepení v tomto objektu, které mohlo být spojeno s mnoha událostmi. V radnici se dřív nacházel také hostinec, který obec pronajímala.

Nájemci a obyvatelé domu podle matrik: V roce 1864 se Vincenci Zourkovi, měšťanovi a kupci z čp. 83, a Antonii rozené Fleišmenové narodila dcera Alžběta. V roce 1866 se Josefu Němečkovi, zdejšímu hostinskému, a jeho manželce Rosalii rozené Syřišťové v tomto domě narodila dcera Emilie a o tři roky později dcera Marie. V roce 1871 tady proběhla svatba Marie Fenčlové, služebné z tohoto domu, a Antonína Železného. Antonu Šoulejovi, měšťanovi a hostinskému v domě čp. 83, a jeho ženě Anně rozené Šustové se v této radniční budově narodily tři děti: Karel (1872), Bedřich (1874) a Božena (1875). Rok 1887 byl významným dnem pro Karla Klímu, hostinského v čp. 83 a budoucího starostu Říčan (1896–1905), a jeho ženu Františku rozenou Seidlovou, když se jim narodila dcera Jiřina. V roce 1896 zde proběhla svatba Blaženy Klímové, starší Klímovy dcery, s Antonínem Bohuslavem. O rok později vstoupila do manželství další dcera Karolína, s Františkem Folprechtem, adjunktem c. k. berního úřadu v Kouřimi. V roce 1908 se Anně, dceři Františka Kozla, hostinského a majitele realit v Říčanech čp. 83, a Vlastimilu Pokornému, asistentovi c. k. státních drah v Obrnicích narodila dcera Marie. V roce, kdy začala první světové válka, se v radniční budově narodil Ladislav, syn zdejšího hostinského Františka Fialy a Růženy rozené Zámečníkové.

Popis sklepa: Gustav Trnka ve své knize z roku 1913 sděluje, že „v zápisu z roku 1800 se uvádí, že dům radniční měl v dolejším dílu stavení šenkovnu, kuchyň, v síni komoru, sklep“. Podobu sklepů v roce 1800 ve staré budově radnice neznáme. Zdá se, že když došlo mezi roky 1864 a 1865 k obnově radnice, byly nově vyprojektovány a vystavěny i sklepní prostory. Některé jejich části však mohou obsahovat snad i starší zdivo (nejpravděpodobněji v dolních partiích obvodových zdí a u zdí na bocích vstupní chodby). Klenba a cihlové prvky jsou bezesporu nové.

Martin Škába ve spolupráci s Muzeem Říčany

Foto: Martin Škába a Muzeum Říčany

Stará radnice, rok 1864
Dolní části obvodových zdí radničního sklepa pocházejí patrně ze 17. století
Search