prostor pro moderní vzdělávání

Sklepy říčanských domů: Na Hradě čp. 120

ÚvodPíšeme pro vásSklepy říčanských domů: Na Hradě čp. 120

Sklepy říčanských domů: Na Hradě čp. 120

V závěrečném dílu naší série nahlédneme do sklepení domu, který stál v blízkosti hlavní dominanty města Říčany, u zříceniny hradu. Z nadzemní části historického domu zůstala do dnešní doby jen část obvodové zdi. Původní plocha stavení je dnes prázdná a slouží jako hradní zahrada kulturním akcím města Říčany.

Dům byl patrně postaven mezi roky 1820–1840, ostatně jako celá řada dalších domů v této lokalitě. Do dnešních dnů se zachoval jeho celokamenný sklep s rozměry 3,8 × 2,5 m.

Klenutý kamenem zděný sklípek vznikl pravděpodobně při výstavbě domu v první polovině 19. století při patě zříceniny středověké hradní věže (donjonu). Ve spodní části ho stavitelé mírně vytesali do podložní skály. Přístupové schodiště se při sestupu stáčí doleva. Po vstupu do sklepa nalezneme vpravo v přilehlé stěně niku, výklenek na odkládání předmětů nebo světla (svíčky, kahanu či petrolejky).

Podle katastru dům v roce 1867 vlastnil Václav Smolík, od roku 1868 společně s manželkou Marií. Dalšími majiteli se stali syn Smolíkových Bohumil (1904), Emilie Kolínská (1905), Anna Medřická (1912), Jan a Marie Růžičkovi (1916) a Rudolf a Božena Flachsovi (1941).

Obyvatel se tu ale vystřídalo mnohem víc, lidé se zde rodili a umírali, konaly se svatby. Jak můžeme vyčíst z matrik, v roce 1847 se zde Václavu Smolíkovi a jeho ženě Kateřině rozené Platkové narodila dcera Anna. (Tato mladá rodina v domě bydlela krátce po jeho postavení. S jejich synem Václavem se setkáváme coby majitelem od roku 1867.) V roce 1850 přišla na svět Barbora, dcera domkáře Františka Šindeláře, a jeho ženy Anny rozené Platkové. V roce 1851 zde proběhla svatba Františka Hrbka, mistra mlynářského, s Kateřinou, vdovou po Václavu Smolíkovi z čp. 120. V roce 1852 se v tomto domě ženil Ferdinand Dobiáš, mistr barvířský, s Antonií Bělinovou. Ve stejný rok se narodil Josef, syn Aloise Schneiberga, mistra ševcovského, a Eleonory rozené Nagelové. Roku 1853 se manželům Dobiášovým narodil syn František. V roce 1860 v rodině Hrbkových přišel na svět syn Rudolf a o sedm let později syn Vincenc.

V roce 1871 se zde oženil bednář Jan Hrachovina s Annou, dcerou zemřelého Václava Smolíka z čp. 120. O rok později měli svatbu Johana Hrbková s Josefem Forejtem. V roce 1873 se tady Václavu Smolíkovi, domkáři a mlynáři z čp. 120 (synovi otce stejného jména) a jeho ženě Marii narodil syn Bohuslav (v katastru figuruje jako Bohumil). V roce 1889 se rodiči stali Josef Barták, mlynářský pomocník z čp. 120, a Amálie rozená Lehovcová; narodil se jim syn Antonín. O rok později pak dcera Anna a v roce 1893 dcera Marie. V roce 1901 přišla na svět Marie, dcera zdejšího obuvníka Václava Hlaváčka a Johanny rozené Novákové. V roce 1916 z tohoto domu vycházela nevěsta Anna Medřická, jejím mužem se stal Emanuel Štastný, zámečnický tovaryš u firmy Kolben ve Vysočanech. V roce 1921 se vdávala dcera domkáře z čp. 120 Jana Růžičky, Anna. A ženil se s ní krejčí ze Žižkova Josef Hauser. V roce 1934 si řekli „ano“ Josef Růžička, domkář a povozník z čp. 120, s Ludmilou Zdražilovou.

Martin Škába ve spolupráci s Muzeem Říčany

Dům čp. 120 hned vedle hradní věže na snímku ze začátku 20. století (po roce 1908)
Foto: archiv Muzea Říčany, archiv Martina Škáby
Klenutý kamenný sklípek s přístupovým schodištěm. Vlevo na fotografii vidíme výklenek ve zdi
Foto: archiv Muzea Říčany, archiv Martina Škáby
Search