prostor pro moderní vzdělávání

Sklepy říčanských domů: Dům čp. 59

ÚvodPíšeme pro vásSklepy říčanských domů: Dům čp. 59

Sklepy říčanských domů: Dům čp. 59

V našem seriálu vám ukazujeme říčanskou historii z doslova jiného pohledu. Nahlížíme v něm totiž do říčanských sklepů, starých domů a navštěvujeme jejich dávné obyvatele.

Třetí díl nás zavede do domu čp. 59 na Masarykově náměstí. Dnes je v něm mimo jiné vegetariánská restaurace.
Podle mapy stabilního katastru z roku 1841 byl původní domek čp. 59 zhruba stejně dlouhý (a jen o málo širší) jako sousední dům čp. 60. Ke konci 19. století nastaly změny v zástavbě. Dne 19. dubna 1893 požádala majitelka domku Marie Axamitová o stavební povolení ke zbourání starého a k postavení nového domu, což se také záhy stalo. Starý dům byl stržen a na jeho místě postaven nový dům pavlačový. O sklepu původního stavení nic nevíme. Pokud nějaký ve štítové části existoval, byl nenávratně zničen, neboť Axamitovi si nechali zřídit hluboký sklep pro zásobárnu ledu. Nabízí se domněnka, že nový dům snad mohli již stavět se záměrem „řeznického domu“. Prvním řezníkem, který zde podle informací v matrikách bydlel, byl pak Josef Houžvička.

Někteří nájemci, obyvatelé a majitelé domu podle matrik: V roce 1878 se v tomto domě ženil František Seidl, obuvník z Říčan. V roce 1894 zde žil Josef Houžvička, známý řezník z Říčan. V roce 1906 v domě bydlel Josef Masopust, významný hodinář (otec pozdějšího hodináře, zlatníka, člena Sokola a ochotnického divadla v Říčanech Ladislava Masopusta). V roce 1925 dům koupil Karel Poupě, mistr řeznický, od tehdejších majitelů Dr. Ing. Josefa Axamita, profesora průmyslové školy na Smíchově, a slečny Marie Axamitové.

Popis sklepa: Do „lednice“ sestupujeme po schodech z masivního kamene. Mírné sešlapání ve středové části jednotlivých schodů svědčí o intenzivním používání. Dole zabočíme po pravé ruce a vstupujeme do „předsklepní“ prostory, jakési pracovní místnůstky. Mezi touto místností a vlastní sklepní „lednicí“ jsou dochovány unikátní dřevěné zašupovací dveře (zašupovány vertikálně) a dřevěný překlad s háky nejspíše na zavěšování masa. Svislé nosné konstrukce sklepa jsou z odolných vápenocementových cihel.

Martin Škába ve spolupráci s Muzeem Říčany

Foto: Martin Škába a Muzeum Říčany

Podoba domu čp. 59 (druhý domek nalevo od radnice) na kresbě Františka Tereby z roku 1845.
Hluboký sklep (= lednice) s podstropním skluzem ledu z náměstí.
Unikátní dřevěné zašupovací dveře a dřevěný překlad s háky pravděpodobně na zavěšování masa.
Search