prostor pro moderní vzdělávání

Sklepy říčanských domů: dům čp. 26, Churáčkův statek

ÚvodPíšeme pro vásSklepy říčanských domů: dům čp. 26, Churáčkův statek

Sklepy říčanských domů: dům čp. 26, Churáčkův statek

Dům čp. 26 s barokní průčelní fasádou patří mezi památkově chráněné objekty. Kdo prochází nebo projíždí dnešní Širokou ulicí, nemůže si ho nevšimnout. Dobu jeho vzniku klademe do konce 18. století.

Objekt patří k nejzajímavějším v historickém jádru Říčan. Mezi domy, jejichž podobu ovlivnily stavební slohy 19. a 20. století, působí statek s honosným barokním štítem překvapivě. Mezi starousedlíky je známý jako „Churáčkův statek“.
Zdejší celokamenný sklep je velmi zachovalý. Je znát preciznost a stavební um předků, kteří celý areál vystavěli. Ve stěně tohoto sklepa stejně jako u sklepů, do kterých jsme nahlíželi v minulých dílech, nacházíme niky – z části i za použití cihel vyzděné výklenky.
Kdo byli majitelé a nájemci tohoto domu? Roku 1871 dům zakoupil Matěj Churáček, bydleli tady pak další členové rodiny Churáčkových. Roku 1879 máme doloženu dvojici Jan a Marie Churáčkovi, roku 1922 pak pár Antonín a Marie Churáčkovi.
V roce 1868 se konala svatba Václava Židlického z Říčan čp. 21 a Marie, dcery Františka Hloužka z tohoto domu. Roku 1873 tu jistě bydlel Josef Novák, rukavičkář. Právě v tomto roce se oženil s Karolinou, dcerou Václava Kysely. V roce 1875 se v tomto domě Josefu Masopustovi, říčanskému mistru pekaři, a Anně, dceři Josefa Medřického, narodil syn Josef. V roce 1876 proběhla svatba Antonína Seidla, pekaře v Říčanech čp. 26, a Aloisie Kafkové, vdově po zemřelém Aloisovi Černém, pekaři z čp. 58. V roce 1886 se v tomto domě Josefu Nedbalovi (kožešníkovi, který tu bydlel) a Kateřině, dceři obuvníka Jana Bartáka čp. 155, narodil syn Josef.
Manželka zmíněného měšťana a rolníka Jana Churáčka Marie (dcera Františka Tíska) porodila v roce 1879 syna Otta. V domě přišli na svět také Adolf (1886), Antonín (1887), Anna (1889) a Josef (1891) Churáčkovi. Prvorozený Otto, v té době soustružnický pomocník, se oženil v roce 1908 s Eugenií Rozhonovou. Anně se v roce 1912 narodil syn Jaroslav. Matriční záznamy prozrazují i to, že se za Jaroslavova otce, kočího Stanislava Dvorského, provdala v roce 1916. V té době to byl „od vojska propuštěný c. a k. zeměbranec pluku č. 8“. Josef Churáček, malíř pokojů z Říčan, se oženil v roce 1921 s Marií, dcerou Jana Novotného, rolníka z Dobřejovic čp. 15. O rok později se oženil Antonín Churáček s Marií Součkovou.

Martin Škába ve spolupráci s Muzeem Říčany

Foto: Martin Škába a Muzeum Říčany

Churáčkův statek na snímku z roku 1963.
Precizně provedená klenba a stěny včetně niky.
Search