prostor pro moderní vzdělávání

Sklepy říčanských domů: Dům čp. 24 Čajovna

ÚvodPíšeme pro vásSklepy říčanských domů: Dům čp. 24 Čajovna

Sklepy říčanských domů: Dům čp. 59

V našem seriálu nahlížíme do říčanských sklepů, starých domů a navštěvujeme jejich dávné obyvatele. Čtvrtý díl nás zavede do domu čp. 24 v Široké ulici, dnes známého jako sídlo restaurace Čajovna.

Je to starý dům, který patří k největším a nejstarším v této části Říčan. Již v 19. století byl využíván jako hostinec. Původ domu pak sahá až do 18. století; tehdy se jednalo o přízemní stavení se stodolou, jak píše Gustav Trnka ve své publikaci z roku 1913. Podle mapy stabilního katastru a plánu uloženého na místním stavebním úřadě se dá dovodit, že k přestavbě domu do dnešní podoby došlo mezi roky 1841–1866. Dům, který je postaven v základu z kamene jako jiné starší domy v Říčanech, má ve svých “útrobách” krásné staré sklepení. Do dnešní doby se zachovala část pod domem. Část sklepa, která se nacházela pod chlévy dvorního traktu, je již zasypána a vstup zazděný.

Majitelé domu: Od roce 1857 dům vlastnil hostinský Václav Vojáček. Od roku 1915 byla majitelkou domu Marie Tylšová (od roku 1917 společně s manželem Vilémem).

Nájemci a obyvatelé podle matričních záznamů: Václavu Vojáčkovi a jeho manželce Anně, rozené Pospíšilové, se v domě narodily dcery Eleonora (*1862), Marie (*1866), Anna (*1868) a Emílie (*1874). V roce 1883 se Eleonora provdala za Jana Vondru, obchodníka se šatstvem ze Žižkova, a o rok později se jim zde narodila dcera Otílie. V roce 1890 se další z Vojáčkových dcer, Marie, vdala za Jana Assmanna, zřízence státní dráhy ze Žižkova. Dcera Anna se vdávala v roce 1891, jejím manželem se stal František Zítek, uzenář z Prahy 1. V roce 1893 v domě bydlel řezník Josef Houžvička a v témže roce se oženil s Marií Hrubou. Roku 1896 se provdala Emílie Vojáčková za Františka Svorníka, krejčího z Říčan. V roce 1917 zde slavili sňatek Vilemíny Černé, dcery mistra řezníka Karla Černého z čp. 24. Brala si Františka Svobodu, obchodníka z Uhříněvsi. V roce 1931 tady měla svatbu Marie Tylšová, dcera zemřelého Jana Tylše, mistra strojníka z Říčan, se Zdeňkem Uhlířem, technickým úředníkem a známým říčanským malířem. V roce 1934 se zde ženil Václav Špička, hostinský v Říčanech čp. 24.
Martin Škába ve spolupráci s Muzeem Říčany

Martin Škába ve spolupráci s Muzeem Říčany

Foto: Martin Škába a Muzeum Říčany

Sklepení s velmi zachovalou konstrukcí stěn i stropu. Vzadu vlevo je vidět zazděný vstup do dvorní části sklepa.
Unikátní dřevěné zašupovací dveře a dřevěný překlad s háky pravděpodobně na zavěšování masa.
Zazděný vstup do sklepa ve dvoře domu čp. 24.
Search