prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodPíšeme pro vásRorýs obecný

Rorýs obecný

Apus apus

Také vám ke konci prázdnin začalo chybět hvízdání poletujících rorýsů nad říčanskými zahradami? Ve dnech, kdy vychází toto číslo, jim můžeme zamávat někam na sever Afriky, kde zrovna cestují dále k jihu.

Rorýs je tak dokonale přizpůsoben vzdušnému prostředí, že za letu i spí. Pevnou půdu pod nohama potřebuje pouze dva měsíce v roce, když hnízdí. Jinak je stále ve vzduchu.
Rorýsi patří do početného ptačího řádu svišťouni, k ptákům výborně přizpůsobeným rychlému letu. Rorýsů je na světě 16 druhů. U nás hnízdí pouze rorýs obecný a zcela výjimečně k nám zaletí rorýs velký (Apus melba).

Rorýs obecný žije všude po Evropě až do oblastí za polárním kruhem. Směrem na východ hnízdí v celé centrální Asii až po Tichý oceán. Zimy tráví v Africe, jižně pod rovníkem.

Ptáci, o poznání větší než vlaštovky, mají v rozpětí křídel kolem 40 cm. Samci a samice jsou k nerozeznání, hnědě zbarvení s bělavým hrdlem a shodnou velikostí. Živí se létajícím hmyzem a dalšími vzduchem unášenými živočichy, třeba pavouky. Průměrně žijí asi 7 let, ale dožít se mohou věku přes 20 let.
Rorýsi se k nám vracejí na přelomu dubna a května, vždy na svá hnízdiště. Zde se setkají se svým partnerem – obvykle stejným po celý život. Spolu jsou však jen během hnízdění.
Hnízda bývala původně ve skalních štěrbinách a v dutinách stromů. Dnes rorýsi využívají převážně člověkem vytvořené prostředí pod střechami domů, v otvorech zdí, na půdách a ve věžích. Mělké hnízdo z trav, peří a různých vláken lepí slinami, které na vzduchu tuhnou. Obvykle 2 až 3 mláďata rodiče krmí na hnízdě asi 42 dní. Ihned po vylétnutí jsou mladí samostatní a odlétají do zimovišť. Všichni ptáci odlétají od konce července a během srpna.
V době nedostatku upadají mláďata i dospělí do stavu strnulosti se sníženými životními pochody. Mohou tak přečkat řadu dní bez potravy. Nehnízdící ptáci odlétají do oblastí s lepším počasím a po zlepšení podmínek se vracejí zpět na hnízdiště.

Nejen proto, že je u nás rorýs chráněn jako ohrožený druh, je dobré myslet na jejich hnízdní prostory při rekonstrukcích a zateplování domů i při stavbě nových budov. Vyrábí se řada speciálních typů budek pro rorýse, vhodných pro konkrétní stavební úpravy.
Rorýs běžně létá rychlostí přes 100 km/h. Za rok může nalétat až 250 000 km, to je stejná vzdálenost jako 6krát obletět celou Zemi.

Jakub Halaš

Foto: PxHere
Foto: Wikimedia Commons
Search