prostor pro moderní vzdělávání

Workshopy  a podpora pro učitele

To hlavní pro mě bylo sdílení,
komunikace a vzájemná inspirace.
ÚvodPro učiteleWorkshopy a podpora učitelů

Workshopy a podpora pro učitele

Vyberte si  z  aktuálních   termínů a přihlaste se, nebo  si objednejte    workshop přímo ve vaší škole

Jsme mentorky, umíme vás podpořit také formou tandemové výuky, kde si metody vyzkoušíte přímo se svými žáky. 

Témata workshopů a jejich barevné rozlišení:

Učení venku

Tvořivá hra

Místně ukotvené učení

Pedagogické kompetence

A

 – akreditace DVPP

Š

– lze hradit ze šablon

Tvořivá hra

Zavedení tvořivé hry do praxe

v muzeu

A

Termíny: 13. 10. 2021 14:00 – 17:30
Pro koho: MŠ, vychovatelé ŠD
Cena: 500 Kč (dotovaná cena pro MŠ ze Středočeského kraje)

Navazuje volně na Úvod do tvořivé hry. Ukážeme, jak tvořivou hru zavádět do praxe, jak upravit prostředí třídy, co si obstarat, jak si stanovovat cíle jednotlivých aktivit, jak vést reflektivní dialog s dětmi.

lektorky: Petra Skřivánková, Carolina Sidon

Objednejte si do školy:
Cena: 5 000 Kč + doprava (dotovaná cena)
(5 až 15 účastníků)

Realizace workshopů je finančně podpořena Středočeským krajem.

Tvořivá hra

Práce s nástroji v MŠ

v muzeu

A

Termíny: 3. 11. 2021 14:00 – 17:30
Pro koho: MŠ, vychovatelé ŠD
Cena: 500 Kč (dotovaná cena pro MŠ ze Středočeského kraje)

Představíme nástroje vhodné pro práci s  dětmi (např. pilka, škrabka, nůž…), bezpečnostní pravidla pro jejich používání. Seznámíme se  s  tím, jak připravit prostředí třídy nebo zahrady pro práci s  nástroji. Práci s  nástroji si každý účastník také vyzkouší.

lektorky: Petra Skřivánková, Carolina Sidon

Objednejte si do školy:
Cena: 5 000 Kč + doprava (dotovaná cena)
(5 až 15 účastníků)

Realizace workshopů je finančně podpořena Středočeským krajem.

Tvořivá hra

Rozvoj tvořivosti dětí

v muzeu

A

Termíny: 24. 11. 2021 14:00 – 17:30
Pro koho: MŠ, vychovatelé ŠD
Cena: 500 Kč (dotovaná cena pro MŠ ze Středočeského kraje)

Zaměříme se na metody rozvoje tvořivosti dětí. Seznámíme se s materiály vhodnými pro práci s  dětmi ve třídě i v zahradě.

lektorky: Petra Skřivánková, Carolina Sidon

Objednejte si do školy:
Cena: 5 000 Kč + doprava (dotovaná cena)
(5 až 15 účastníků)

Realizace workshopů je finančně podpořena Středočeským krajem.

Tvořivá hra

Úvod do tvořivé hry

v muzeu

A

Termín: Na objednávku školy
Pro koho: MŠ, vychovatelé ŠD
Cena:  5 000 Kč (dotovaná cena pro MŠ ze Středočeského kraje)

Seznámíme se se základními myšlenkami a pravidly tvořivé hry, vyzkoušíme tvoření s  přírodními materiály a nástroji, které jsou vhodné pro práci s dětmi.

lektorky: Petra Skřivánková, Carolina Sidon

Objednejte si do školy:
Cena: 5 000 Kč + doprava (dotovaná cena pro MŠ ze Středočeského kraje)
(5 až 15 účastníků)

Pokud jste kurz nestihli a chcete s tvořivou hrou začít hned, objednejte si záznam on-line kurzu Principy tvořivé hry.

Realizace workshopů je finančně podpořena Středočeským krajem.

Tvořivá hra

Tvořivá hra – principy

ONLINE

Termín: záznam na eshopu
Pro koho: MŠ, vychovatelé ŠD, rodiče
Cena: 150 Kč

Představíme základní pilíře metody tvořivé hry a její pravidla. Seznámíme vás s nástroji, které používáme při tvoření s dětmi v mateřských školách a které snadno mohou používat i děti doma. Podělíme se o tipy a triky z praxe, které vám umožní tvořit s dětmi bez šablon, bez stresu, s přírodními materiály a běžnými nástroji.

lektorky: Carolina Sidon

Tvořivá hra

Tvořivá hra – nástroje a tipy z praxe

ONLINE

Termín:  záznam na eshopu
Pro koho: MŠ, vychovatelé ŠD, rodiče
Cena: 150 Kč

Představíme nástroje, které lze používat při tvořivých činnostech s děti v mateřské škole i doma, a ukážeme vám, jak s nimi děti mohou bezpečně samy pracovat. Těšit se můžete na pilku, vrtačku, nože, škrabky, jehly na šití, rašple a další nástroje. Nahlédneme společně do mateřských škol, kde děti již několik let s nástroji pracují.

lektorka: Petra Skřivánková

Učení venku

Jak učit badatelsky o přírodě

ve škole

A

Š

Termíny: Na objednávku školy
Pro koho: 1. a 2. stupeň ZŠ
Cena: 10 000 Kč

Představení principů a možností využití metody  Badatelsky  orientované výuky.  Metoda rozvíjí kompetence k učení, schopnost klást vlastní otázky a hledat řešení, interpretovat výsledky a učit se chybou.

lektorka: Kateřina Čiháková

Objednejte si do školy:
Cena: 10 000 Kč + doprava 
(8 až 25 účastníků)

Lze rozdělit na 4+4 vyučovací hodiny.

Učení venku

Jak využít školní zahradu ve výuce

ve škola

A

Ś

Termíny: Na objednávku školy
objednejte si do školy

Pro koho: 1. a 2. stupeň ZŠ, MŠ
Cena: 10 000 Kč

Workshop se zaměřuje na tři témata – přínosy výuky venku, proměny školních zahrad a didaktické metody pro výuku ve školní zahradě. 

lektorka: Edita Ježková

Objednejte si do školy:
Cena: 10 000 Kč + doprava
(8 až 25 účastníků)

Lze rozdělit na 4+4 vyučovací hodiny.

Učení venku

Jak učit o neživé přírodě

v geoparku

A

Š

Termíny: Na objednávku školy
objednejte si pro svou školu

Pro koho: 1. a 2. stupeň ZŠ, MŠ
Cena: 10 000 Kč

Ukážeme, jak učit o neživé přírodě zábavně. Představíme prostředí geoparku a jeho využití ve výuce, vyzkoušíte si metody vhodné pro realizaci ve škole.

lektorka: Jana  Švandová, Jakub Halaš

Objednejte si pro svou školu:
Cena: 10 000 Kč 
(8 až 25 účastníků)

Lze rozdělit na 4+4 vyučovací hodiny, jednu část realizovat ve škole.

Učení venku

Badatelsky o přírodě

ONLINE

Termín: PŘIPRAVUJEME
Pro koho: 1. a 2. stupeň ZŠ
Cena: 150 Kč

Pojďte učit o přírodě s využitím přirozené zvídavosti a vlastního pozorování. Badatelská metoda rozvíjí schopnost řešit problémy, interpretovat a prezentovat výsledky i komunikaci a spolupráci. Bádání venku může bavit malé i velké.

lektorka: Kateřina Čiháková

Místně ukotvené učení

Zážitkové učení a Regionální učebnice Říčansko

v muzeu

Termín: Na objednávku školy
Pro koho: 1. a 2. stupeň ZŠ
Cena: 3 000 Kč + doprava (dotovaná cena pro MŠ ze Středočeského kraje)

Představíme web Regionální učebnice Říčansko, možnosti využití elektronických pomůcek ve výuce (zdarma ke stažení), jak učit o místě bez učebnic venku a zážitkově v souladu s  RVP.

lektorky: Edita Ježková, Carolina Sidon

Objednejte si do školy:
Cena: 3 000 Kč + doprava
Délka: 2 vyučovací hodiny
(8 až 25 účastníků)

Místně ukotvené učení

Regionální učebnice – učíme o regionu zážitkem

ONLINE

Termín: záznam na eshopu
Pro koho:  lektoři muzeí, učitelé 1. a 2. stupně
Cena: 150 Kč

Snažíte se v dětech vzbudit zájem o přírodu a historii místa, kde žijí?
Vytváříte v muzeu výukové programy pro ZŠ a MŠ nebo na ně jako učitelé s dětmi chodíte? A co vlastně od realizace takových programů očekávají muzea, a co školy?
V Muzeu Říčany již tři roky vyvíjíme ve spolupráci s učiteli tzv. „Hands On“ výukové programy. Z vytvořených pomůcek postupně vzniká web Regionální učebnice Říčansko.
Účastníky workshopu seznámíme s první várkou volně přístupných pomůcek, které mohou využít při svojí práci, jak v muzeu, tak ve škole.
Budeme diskutovat o reálné praxi propojování formálního a neformálního vzdělávání.

lektorka: Adéla Venerová

Učení venku

Učíme v zahradě matematiku a češtinu

ve škole

ZDARMA U VÁS VE ŠKOLE
(podpořeno MŽP a SFŽP)

KAPACITA NAPLNĚNA

2 x 4 vyučovací hodiny

Vyzkoušíme, jak na výuku matematiky a češtiny venku. Zapůjčíme škole pomůcky, aby si je učitelé mohli vyzkoušet s žáky. Na druhém workshopu budeme sdílet zkušenosti a učitelé si vyrobí svou pomůcku pro výuku.

lektorky: Edita Ježková, Jana Kreidlová

projekt Objevy  v zahradě

Pedagogické kompetence

Pedagogické kompetence

ve škole

Pro koho: MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ
Na objednávku do školy.

Metodické dvouhodinovky: Jak na skupinovou práci, reflexe, formativní hodnocení, projektovou výuku nebo kompetence.

Ukážeme si na příkladech z našich zážitkových programů. Lze navázat pozorováním výuky vedené lektorem s následnou reflexí.

lektorky: podle cílové skupiny a tématu

Objednejte si do školy:
Cena: 3 000 Kč + doprava
(5 až 25 účastníků)

Mentoring

Mentoring a odborník ve výuce

ve škole

Zaujalo vás některé z témat a chtěli byste ho zavést do praxe? Nejefektivnější formou je individuální podpora. 

Nabízíme vám mentorskou podporu formou „Ukážu - zopakuj“. Přijedeme do vaší školy nebo školky a předvedeme vybranou aktivitu přímo na vašich dětech. Společně si před a po aktivitě rozebereme její cíle a metody práce lektora. Připravíme vás na další aktivitu, kterou podle tohoto vzoru povedete příště sami. Přijedeme, domluvíme se, v čem potřebujete podpořit a co máme pozorovat, budeme s vámi a po skončení aktivity vám dáme zpětnou vazbu. Tento cyklus může proběhnout jednorázově nebo tolikrát, kolikrát budete potřebovat 

Termín a cena: dle domluvy

Učení venku

Letní škola pro učitele ZŠ

v geoparku, hájovně

A - část

Termín: Připravujeme
Pro koho: 1. a 2. stupeň ZŠ
Cena: 

Tvořivá hra

Letní škola pro učitelky MŠ

v Říčanské hájovně

A - část

Termín: Připravujeme
Pro koho:
Cena:  

 

Tvořivá hra

Tvořivá hra v zahradě

ve školce

ZDARMA U VÁS VE ŠKOLCE
(podpořeno MŽP a SFŽP)

KAPACITA NAPLNĚNA

2 x 4 vyučovací hodiny

Vyzkoušíme, jak tvořit v zahradě. Zapůjčíme školce pomůcky. Na druhém workshopu budeme sdílet zkušenost a naplánujeme změnu v  zahradě, která podpoří tvoření.

lektorky: Alžběta Macková, Carolina Sidon

projekt Objevy v zahradě

Co o workshopech říkají učitelé:

„Díky společnosti skvělých lidí jsem vždycky z  kurzu odcházela s  tím, že my ve školách se máme šanci posunout a že se potřebujeme jen navzájem povzbudit.“

 „Na setkáních pro mě bylo hlavní sdílení, komunikace, vzájemná inspirace a ti lidé.

JEDNÍM WORKSHOPEM TO NEKONČÍ!

Abychom vás podpořili v  aplikaci nových poznatků a metod, nabízíme vám individuální podporu:

  • Při tandemové výuce
  • Spolupráci s  mentorem
  • Možnost pozorování lektora při vybraném programu s vašimi dětmi s  následnou reflexí

Tuto podporu je možno hradit ze šablon II., průběžně na ni dostáváme dotace – ozvěte se nám a dohodneme se na spolupráci na míru.

„Myslím si, že teď učit venku opravdu umím. Že díky mentorce Editě jsem dosáhla v BOV velkého pokroku, jde mi to snadno a dělá mi to velkou radost.“ 

„Zlom přišel ve chvíli, kdy mi lektorka ukázala badatelskou hodinu a já jsem si zkusila vést svoji. Už vím, že děti jsou schopné si výzkumnou otázku najít, ačkoli se s  tím nikdy předtím nesetkaly.“

Vybrané workshopy   jsou realizovány s finančním přispěním MŽP a SFŽP.

Děkujeme.

Vybrané workshopy jsou realizovány s finančním přispěním Středočeského kraje. Děkujeme.