prostor pro moderní vzdělávání

Památky na Občanské fórum

ÚvodPíšeme pro vásPamátky na Občanské fórum

Ze sbírek muzea: Památky na Občanské fórum

V letošním roce si připomínáme kulaté výročí 30 let od sametové revoluce. Jednou z hybných sil, které vedly ke změnám v Československu, bylo i politické hnutí „Občanské fórum“ (zkratka OF). Hnutí bylo založeno 19. listopadu v pražském Činoherním klubu jako reakce na zásah proti demonstrujícím studentům. Prvním lídrem občanského fóra se stal Václav Havel, kterého již v prosinci vystřídal Petr Pithart, neboť Havel se připravoval na nástup do funkce prezidenta. Občanské fórum navázalo svou činností na Chartu 77 a snažilo se vést dialog s komunistickou stranou a zavést politický pluralismus a demokracii. Občanské fórum zaniklo roku 1991. Již nedlouho po revoluci se začalo štěpit na pravicové a levicové křídlo a vzniklo z něj několik politických stran, z nichž do dnešní doby vytrvala pouze ODS. Říčanské muzeum uchovává ve své sbírce několik předmětů, které mají s Občanským fórem spojitost. Jedná se především rozličná strojopisná prohlášení a výzvy z konce roku 1989, dobové noviny, plakáty, volební písemnosti z roku 1990 a několik „volebních placek“ s logem Občanského fóra, jehož autorem je typograf a grafik Petr Šťastný. Logo má podobu písmen OF, přičemž „O“ má podobu „smajlíka“. Toto logo údajně vzniklo jen pár minut před uzávěrkou návrhů jako studentský vtip. Chcete se dozvědět více o době před 30 lety? Pak si nenechte ujít naši výstavu Osmdesátky – Jak jsme tady žili/ Až do sametové revoluce a také besedu Jak tály ledy s aktéry dění v Říčanech na podzim 1989 a v prvních měsících svobody, která se uskuteční v úterý 19. listopadu, v den 30. výročí založení OF.

Jan Boukal

Search