prostor pro moderní vzdělávání

Jarní rostliny a opylovači

ÚvodPíšeme pro vásJarní rostliny a opylovači

Jarní rostliny a opylovači

Rostliny kvetoucí na jaře se při opylování spoléhají často na čmeláky. Potřebují totiž opylit svoje květy a nechat dozrát semena dřív, než se stromy olistí a v podrostu už nebude dost světla.

Našli jste všechny rostliny z omalovánky? Nebo něco úplně jiného? Další jarní rostliny, jako je parazitický podbílek, určíte podle fotek zde.

Pokud jdete podél Rokytky od Jurečku, pravděpodobně nepotkáte dymnivky. Doporučujeme vám tedy jako další jarní vycházku přírodní rezervaci Mýto směrem od Nedvězí.

Čmeláci na rozdíl od včel létají i za drobného deště nebo silnějšího větru a jsou aktivní i při nižších teplotách. Čmeláci díky svému dlouhému sosáku dosáhnou i na nektar ukrytý hluboko v květu plicníku nebo dymnivky. Přitom čmeláci zpravidla květy také opylí. Ale někteří čmeláci rostlině tuto službu neposkytují, k nektaru se dostávají tak, že prokousnou korunní trubku ze strany a hodují na nektaru.

Plicníky mohou opylovat i mouchy dlouhososky, na rozdíl od čmeláků nebo včel mají jen jeden pár křídel.

Sasanky, křivatce, violky, podběly nebo orseje jsou opylovány včelou medonosnou, ale také celou řadou samotářských včel, jako jsou např. zednice. Některé druhy zednic kladou vajíčka do hlíny, jiné do prázdných šnečích ulit nebo dutých stébel. Vpravo dole zednice rohatá na křivatci (autor Hana Kříženecká).

Tipněte si, kolik stébel zednice použije k zakrytí ulity, aby ochránila svoje vajíčka před parazitickými vosami?  Správnou odpověď najdete v popisku videa. Pokud najdete několik prázdných ulit, zahrajte si na zednici dvoubarvou. Pokuste se je schovat pod uschlá stébla tak, aby ji spoluhráči neobjevili.

V České republice bylo popsáno více než 30 druhů čmeláků a 600 druhů samotářských včel. Jejich jména vám napoví víc o jejich životě (čmelák zemní, čmelák skalní, zednice, pískorypka, čalounice…). Pokud se vám je podaří vyfotit, můžete se je pokusit určit pomocí aplikace iNaturalist, kterou si lze stáhnout do telefonu, nebo do ní přes počítač fotografii nahrajete.

Jak je možné, že opylovač přenese pyl na květ stejného druhu rostliny? Čmeláci, včely i pestřenky jsou dost konzervativní, mají malé hlavičky a když si jednou něco oblíbí, využívají zdroj nektaru, dokud není vyčerpaný.

Zahrajte si na čmeláka!

Najděte si úsek, kde je podél vyšlapané cestičky více trsů různých rostlin. Neběhejte přímo do koberců rozkvetlých rostlin, ať je nesešlapete. Můžete jít po cestičce chvíli poslepu a když napočítáte do pěti, otevřete oči. Který květ uvidíte jako první, ten bude pro toto kolo vaším hlavním zdrojem potravy. Dotkněte se květu a utíkejte po cestičce k dalšímu trsu a odtud dál až nakonec vybraného úseku. (Nezapomeňte u toho bzučet – některé květy předávají svůj pyl čmelákům a samotářkám jen díky tomu, že je umí svým bzučením rozvibrovat). Počítejte kolik různých trsů stejného druhu jste potkali a porovnejte výsledek s ostatními hráči. Nakonec se můžete pokusit najít vhodné místo pro hnízdo čmeláka. Prozkoumejte okraj cesty, jestli v něm není opuštěná myší díra nebo škvíra mezi kameny. 

Stránka je součástí Jarní stezky podél Rokytky.

Search