21
Úno
-
31
Říj

Datum a čas

21-02-2023
- 31-10-2023
 
 

Kategorie akce

událost
 
 
Počet zobrazení: 143

V úterý 21. února otevíráme v muzeu nový kreativní prostor. Necháváme se inspirovat přírodou a jejími živly. V řemeslné dílně vybavené ponky, nástroji a různorodými materiály tvořte dle své fantazie nebo dle připravených tematických tipů našich lektorek.

V badatelském kabinetu vás čeká zkoumání přírodních jevů a krás a jejich souvislostí s lidskou činností, mikroskopování, a dokonce i stavění města budoucnosti podle vašich ideálních představ. Každé dva měsíce vás bude čekat nové téma k tvoření a bádání. Nyní se již můžete těšit na první téma – Oheň.

Prostor je uzpůsoben pro dospělé i děti, propojuje tvořivost s badatelstvím a vede návštěvníka k zamyšlení nad aktuálními tématy.

Prostor uspořádáme tak, aby se v něm mohly pohybovat, bádat a tvořit malé i větší děti a stejně tak i dospělí. Používáme metody BOV (badatelsky orientované vyučování) , místně zakotveného učení a Tvořivou hru.

Výukové programy pro školy ve Tvořišti:
Délka: 1,5 hodiny
Cena: 70 Kč za žáka (min počet ve skupině 15 žáků), doprovod vstup zdarma

Na programy je možné se objednávat ZDE.

Používáme metody BOV (badatelsky orientované vyučování) , místně zakotveného učení a Tvořivou hru.

MŠ a 1. třída:
Budeme si vyprávět pohádkový příběh. Objevíme spolu tajemství starého domu. Seznámíme se s badatelem, který se přátelí se zvířaty a malými skřítky. Vypravíme se na muzejní zahradu, kde najdeme úkryty a pobytové stopy různých tvorečků. V Tvořišti pak vyrobíme hračky (modely existujících i vymyšlených živočichů) a najdeme jim místo, kde se jim bude líbit.

2.-5. třída ZŠ přírodovědná varianta:
Prozkoumáme přizpůsobení drobných organismů k životu ve vodě i k létání pod lupou a mikroskopem. Zmapujeme úkryty a zdroje potravy pro živočichy ve tvořišti a přírodní zahradě. Žáci vytvoří malé úkryty a navrhnou změny zahrad, které poskytují vhodné podmínky pro živé tvory.

2.-5. třída ZŠ tvořivá varianta:
Tajemný badatel nám v Tvořišti zanechal indicie, které nás snad zavedou k pokladu. Jak ho využijeme, abychom dokázali, že i v nás je ukrytá tvořivost? Co všechno dokážeme vymyslet a vyrobit? Budeme mít k dispozici spoustu materiálu k tvoření i nástrojů, které se naučíme bezpečně používat.

6.-9. třída ZŠ:

Inspirujeme se ve výstavě Tvořiště přírodními procesy a navrhujeme domy, ulice a města budoucnosti. Využijeme vizualizaci, která nám na příkladu konkrétní říčanské ulice ukáže možnosti, jak snižovat emise skleníkových plynů a jak se adaptovat na změnu klimatu. Věděli jste, že dům může být nejen pasivní, ale i aktivní? Přijdeme na to, jak promyšleně hospodařit s dešťovou vodou, klimatizovat nebo vyrábět energii. Žáci si vyzkouší plánovat a stavět modely, jako urbanisté a architekti, nebo jak přesvědčit o změnách ostatní jako influenceři prostřednictvím videí. Soustředí se na dopravu, stavební materiály a úspory energie, zeleň a vodu ve městech.

Varianta A Pouze v interiéru s připravenými podklady. 1,5 hodiny

Varianta B (pro 2. stupeň ZŠ) Projektový den v prostoru výstavy a v říčanských ulicích. 3 hodiny, cena 120 Kč/žáka