prostor pro moderní vzdělávání

Mapa archeologických nálezů z pravěku

Vybrali jsme několik nálezů ze sbírek Muzea Říčany, které představují typické nálezy z našich sbírek. Všechny pocházejí z Říčan a okolí zejména z doby kamenné.

Pravěk – prezentace

Interaktivní prezentace (formát .ppt) představuje život člověka v pravěku, porovnává starší a mladší dobu kamennou.

Co víme o pravěku?

Žáci si pomocí jednoduché časové osy představí základní etapy historie. V prezentaci se seznámí s tím, jak žili lidé v pravěku (zejména starší/mladší doba kamenná). V závěru srovnávají svůj život se životem v pravěku.

Pazourkové nástroje

Představte žákům život člověka v pravěku v době kamenné zážitkem.
Nechte žáky řezat, vrtat nebo krájet replikami pazourkových nástrojů. Vhodné materiály k práci jsou například kůže nebo dřevo.

Pravěk na vlastní kůži

Žáci si vyzkouší práci s pazourkovými nástroji, rozdělávání ohně, zpracování obilí, tkaní a výrobu keramiky. Ocitají se nejdříve v době lovců a sběračů, kde se seznamují s významem vynálezu ohně, poté se z nich stávají pravěcí zemědělci.

Search