prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodPro učiteleTermíny workshopů

Připravené workshopy pro jednotlivce:

LETNÍ ŠKOLA   UČÍME O PŘÍRODĚ V PŘÍRODĚ 

Společně budeme objevovat, jak učit venku v reálném prostředí. Ukážeme si vhodné pomůcky a metody výuky, aktivity si vyzkoušíte na vlastní kůži. Představíme badatelsky orientovanou výuku (BOV) – aktivizační metodu výuky, která rozvíjí schopnost žáků samostatně klást otázky, stanovovat domněnky, plánovat postup a vyhodnocovat své výstupy. Součástí programu bude také sdílení zkušeností. Vybrané pomůcky si můžete na místě koupit.

Letní škola je určena pro učitele ZŠ, účastnit se mohou vychovatelky školních družin, studenti VŠ a lektoři neformálních organizací z oblasti environmentální výchovy.

  • Cena: 1 500 Kč (včetně stravy – obědy a drobné občerstvení během dne) nebo 800 Kč za jeden den

LETNÍ ŠKOLA INSPIRACÍ PRO POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Představíme novou metodu tvořivé hry, která vás provede didaktikou řemeslných a polytechnických činností v mateřské škole. Společně budeme pracovat s nástroji a přírodními materiály. Ukážeme, jak pro děti vytvořit takové prostředí, které jim umožní bezpečně používat nástroje, pracovat samostatně a realizovat vlastní nápady.

Letní škola je určena pro učitele MŠ, vychovatele ŠD, lektory organizací neformálního vzdělávání.

  • Cena: 1 500 Kč (včetně stravy – obědy a drobné občerstvení během dne) nebo 800 Kč za jeden den

  • Nocleh: Na Říčanské hájovně ve vlastním spacáku (100 Kč/noc).

Přehled workshopů na objednávku do školy, termín domluvíme dle vašeho zájmu.

SOUVISEJÍCÍ METODICKÁ PODPORA:

V elektronické regionální učebnici najdete výukové pomůcky (animace, prezentace, pracovní listy, mapy aj.) nebo celé lekce, které můžete využít ve výuce ve třídě i venku.  

Vše je ZDARMA KE STAŽENÍ

Navazuje na workshop Jak aktivizovat žáky (lze i samostatně).

Umí žáci vyhledávat a hodnotit informace, používat digitální materiály, komunikovat, spolupracovat v týmech, prezentovat a hodnotit své výstupy? Vyzkoušíme si aktivity a pomůcky z Regionální učebnice Říčansko, které podpoří žáky v rozvoji kompetencí a dovedností.

Výukový program – projektové dny

Objednejte si zážitkový program – projektový den s lektorem, propojený s regionální učebnicí a využijte pak ve své výuce související materiály pro opakování a rozvíjení tématu.

Program je možné hradit ze Šablon III. – Projektový den.

Realizaci finančně podporují: