prostor pro moderní vzdělávání

Letní a jarní škola pro pedagogy 

LETNÍ ŠKOLA  – UČÍME O  PŘÍRODĚ V PŘÍRODĚ

Budeme objevovat, jak učit o přírodě venku a zážitkem. Vyzkoušíme si metody výuky a pomůcky vhodné do terénu i do třídy.  Součástí programu bude prostor pro sdílení zkušeností.

Letní škola je určena zejména pro pedagogy ZŠ, studenty VŠ a lektory neformálních organizací.

  • Cena: 1 650 Kč nebo 500 Kč/den (hlásit se můžete
    na vybrané dny) a 650 Kč za středu (zahrnuje cenu oběda) – PODPOŘENO Z GRANTU SFŽP 
  • Spaní: v Říčanské hájovně ve vlastním spacáku 
  • Lze hradit ze šablon OP JAK.

V případě předběžného  zájmu vyplňte přihlášku, pošleme vám podrobnější informace. Přihláška není závazná, po upřesnění informací  se rozhodnete a svou účast potvrdíte.

JARNÍ ŠKOLA  – UČÍME O NEŽIVÉ PŘÍRODĚ

 

Přijďte se inspirovat k učení o neživé přírodě, které bude bavit vás i žáky!

Ukážeme si vhodné pomůcky a metody výuky, aktivity si vyzkoušíte na vlastní kůži. Součástí programu bude také sdílení zkušeností.

Jarní škola je určena pro pedagogy ZŠ a studenty (budoucí učitele), účastnit se mohou studenti VŠ a lektoři neformálních organizací z oblasti environmentální výchovy.

  • Cena: 1 000 Kč (včetně drobného občerstvení) 
  • Lze hradit ze šablon OP JAK.

SOUVISEJÍCÍ METODICKÁ PODPORA:

V elektronické regionální učebnici najdete výukové pomůcky (animace, prezentace, pracovní listy, mapy aj.) nebo celé lekce, které můžete využít ve výuce ve třídě i venku.  

Vše je ZDARMA KE STAŽENÍ

Navazuje na workshop Jak aktivizovat žáky (lze i samostatně).

Umí žáci vyhledávat a hodnotit informace, používat digitální materiály, komunikovat, spolupracovat v týmech, prezentovat a hodnotit své výstupy? Vyzkoušíme si aktivity a pomůcky z Regionální učebnice Říčansko, které podpoří žáky v rozvoji kompetencí a dovedností.

Výukový program – projektové dny

Objednejte si zážitkový program – projektový den s lektorem, propojený s regionální učebnicí a využijte pak ve své výuce související materiály pro opakování a rozvíjení tématu.

Program je možné hradit ze Šablon III. – Projektový den.

Realizaci workshopů pro pedagogy finančně podporují:

Search