prostor pro moderní vzdělávání

Jak objednat program

Dotazy k programům: Edita Ježková, 605 169 533 edita.jezkova@muzeum.ricany.cz

Ceny programů aktualizujeme 1x/rok, mezi objednávkou a realizací se cena může změnit. Za program platíte cenu uvedenou na webu v době jeho realizace.

Informace k organizaci programů

Odpovědnost

Lektor zodpovídá za programovou část výukového programu, odpovědnost za žáky nese doprovázející pedagog. Požadujeme přítomnost pedagoga po celou dobu trvání programu.

Počet žáků

Optimální počet žáků na programu je 15 až 25.

Počasí

V případě vytrvalého deště se programy v exteriéru (geopark, terén, zahrada) po domluvě s lektorem ruší.

Cena

Cenu za program najdete u vybraného programu. Minimální cena určuje cenu za celou skupinu, pokud je žáků méně než 15. Platí se lektorovi hotově dle aktuálního počtu žáků.

Cena za dopravu lektorů

Při výjezdu lektorů mimo Říčany účtujeme k ceně programu cestovné 400 Kč, pro dva a více lektorů 500 Kč. Tyto ceny jsou platné pro vzdálenost do 15 km od Říčan.

Pobytové programy

Podrobné instrukce k pobytovým programům na Říčanské hájovně zašleme na vyžádání.

Formulář pro objednání

Search