prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodGDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji
Muzeu Říčany, příspěvková organizace, se sídlem Rýdlova 271/14, 251 01 Říčany
souhlas se zpracováním a využitím mých osobních dat za účelem zasílání informací o akcích Muzea Říčany.

  • Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a nebudou využité k jiným účelům. Budou řádně spravovány dle
    směrnice správce údajů.
  • Osobní údaje, které budou zpracovány: emailová adresa    
  • Souhlas poskytuji na dobu 15 let.
  • Souhlas poskytuji dobrovolně. 

Potvrzuji tímto, že jsem byl/a poučen/a o svých právech, které pro mě vyplývají z Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – Obecného nařízení o ochraně osobních údajů ( „GDPR“), zejména o svém právu udělený  souhlas kdykoli odvolat, o právu přístupu k poskytnutým údajům a jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány. Žádost o informace, o opravu údajů a o odvolání souhlasu zašlete emailem pověřené osobě (viz níže).

Tímto uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Edita Ježková, kontaktní email: edita.jezkova@muzeum.ricany.cz.

Search