prostor pro moderní vzdělávání

Knižní kování

Knižní kování K jakým úvahám nás vybízejí nálezy knižních kování? Knižní kování jsou často jediným pozůstatkem zaniklých středověkých knih   → kompletní knihy se uchovaly vzácně, najdeme je v archivech nebo v knihovnách Knižní kování pomáhalo knihu zpevnit, aby se brzy nerozpadla, a zároveň šlo o  originální ozdobu. Středověká vzdělanost soustředěná v knihách do vynálezu knihtisku se knihy ručně opisovaly a přístup k nim měli hlavně […]

Mince

Mince Co se lze dozvědět z nálezu mincí? na minci je vyraženo jméno panovníka –→ podle toho se dá datovat, kdy vznikla Co je to pražský groš: česká stříbrná mince poprvé jej nechal v roce 1300 razit král Václav II. v Kutné Hoře s bohatými stříbrnými doly po mincovní reformě nahradil denáry a brakteáty v  době vlády Václava II. a Lucemburků měla mince […]

Klíč

Klíč O čem svědčí nálezy středověkých klíčů? klíče měly rozmanitý tvar a zdobení –→ lidé různých společenských vrstev ve středověku používali dveře, truhly a schránky se zámky –→ k nálezu klíčů dochází především v původní zástavbě Domy se běžně nezamykaly. Kov k  výrobě klíčů byl drahý. K  uzavření dveří sloužily petlice, které si lidé sami vyrobili ze dřeva. Na klíč se zamykaly domy bohatých nebo  […]

Kachel

Kachel O čem vypovídají nalezené kachle? z kachlů byla vystavěna kamna –→ kamna nejen vyhřívala místnost, ale také ji zdobila, dovolit si je ale mohli jen ti nejbohatší Co o kamnových kachlích víme: povrch kachlů bez úpravy později povlak z jemnější hlíny nebo poleva s příměsí kovu (glazura) čelní stěnu zdobily různé ornamenty světské motivy (rostlinné ornamenty, rytířské […]

Klenební žebro z říčanského hradu

Klenební žebro z říčanského hradu Co se lze dozvědět z nálezu částí klenebního žebra v prostoru říčanského hradu? hradní sály byly zaklenuty křížovou klenbou –→ hrad byl vystavěn v gotickém slohu Další rysy gotických hradů: okna s  lomeným obloukem stavba je z kamene získaného z místního lomu obranu zajišťovala věž, která sloužila i k jiným účelům (obydlí; přízemní prostory jako skladiště) Na co dalšího […]

Podkova

Podkova Proč patří podkova k častým archeologickým nálezům? koně se na našem území okovávají asi od 10. století –→ okovaný kůň za život spotřebuje i desítky kovových podkov a stává se, že podkovu ztratí Co lze z podkovy vyčíst: velikost podkovy je dána velikostí kopyta na kopyto se podkova připevňuje pomocí hřebů, tzv. podkováků podkovy se vyráběly v  kovárně, nad výhní je tvaroval a dále upravoval kovář Proč […]

Šipka

Šipka Kovové šipky: proč a kde?Uplatňovaly se v  bojích a při lovu. Jak se šipky využívaly? Šipky (kostěné, pazourkové, bronzové, pak železné) byly součástí šípů do luků a kuší. Dřevěná část, na kterou se šipka-hrot nasazovala, se v průběhu staletí rozpadla, kovová část se zachovala. Kuše nahradily luky, protože měly větší dostřel a jednodušeji se natahovaly. Základní části šípu: hrot, šípové tělo, křidélka, končík (drážka na konci šípu). Pro šípové […]

Dělová koule

Dělová koule Kamenné koule: proč a kde? uplatnění v bojích –→ k nálezům dochází v blízkosti opevnění, tvrzí a hradů Od kdy se kamenné koule uplatňovaly ve válečnictví? Střílelo se jimi nejprve z mohutných praků (nebyly ale tak opracované). Jako munice do děl sloužily od přelomu 14. a 15. století. Co ještě víme o dělových koulích nalezených na Říčansku: materiálem je žula k nálezům došlo také na nádvoří říčanského hradu pravděpodobně jde […]

Sekera

Sekera Proč patří sekera k  častým archeologickým nálezům? sekera sloužila k  více účelům –→ od pravěku ji lidé používali jako ruční pracovní nástroj i jako zbraň I když se tvar nástroje mění, základ zůstává stejný: hlava sekery z  kovu (bronz, železo, ocel) a dřevěná násada (topůrko). Jaké byly ve středověku nároky na sekeru? pevný materiál dá se nabrousit pokud se kov ošetřuje, nerezaví […]

Keramika

Keramika Proč byla keramika ve středověku tak rozšířená? hlína byla snadno dostupná → proces výroby nebyl složitý Zdobení se v  průběhu let měnilo a podle něj se keramika datuje a určuje se i místo vzniku. K čemu a jak se používaly keramické nádoby? skladování potravin a nápojů udržení přiměřené teploty ochrana před škůdci příprava jídla na otevřeném ohništi (rendlík-trojnožka) podávání pokrmů uchovávání mincí (pokladničky), nádoby ke svícení […]

Search